nieuws

04 apr 2013, 21:09

Willem-Alexander wil gevolgen aardbeving voor Groninger monumenten bij Rijk aan orde stellen

De toekomstige Koning Willem-Alexander wil de gevolgen van de aardbevingen in Groningen voor bedreigde monumenten op regeringsniveau aan de orde stellen. Dat heeft de Stichting Oude Groninger Kerken laten weten na een bezoek van de Kroonprins aan Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Prins Willem-Alexander had donderdagochtend 4 april een onderhoud met getroffenen uit het aardbevingsgebied van Groningen.

Directeur Peter Breukink van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) wees de prins namens de Groningse erfgoedwereld op het belang van een proactieve en open houding van de overheden waar het gaat om het verstrekken van vergunningen en de subsidiëring van het herstel van door de aardbeving bedreigde monumenten.

Zowel op rijks- als op gemeentelijk niveau is er op dit moment nog onvoldoende aandacht voor deze problematiek. De Provincie Groningen stuurt hierover binnenkort een brandbrief aan de minister. De prins liet weten het  probleem op regeringsniveau aan de orde te stellen. Toezeggingen deed hij verder niet.

Om haar taak als monumentenbeschermer waar te maken, moet de Stichting Oude Groninger Kerken samen met andere erfgoedeigenaren de ruimte krijgen om na te denken over onorthodoxe maatregelen omdat ‘een beetje dichtpoetsen van de scheuren’ op termijn geen oplossing is.

Voor het ontwikkelen van kennis, is een actieve bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) van groot belang. De Rijksdienst hult zich tot nu toe in een stilzwijgen omdat minister Bussemaker aan deze zaak nog geen prioriteit heeft gegeven. De Stichting Oude Groninger Kerken pleit voor de spoedige instelling van een taskforce om zo snel mogelijk oplossingsgericht aan het werk te kunnen gaan.

Voorafgaand aan bovenstaand onderhoud verrichtte zijne Koninklijke Hoogheid de prins van Oranje de officiële opening van het nieuwe kantoor van GasTerra in Groningen.

Via deze link is een uitgebreide fotoreportage van Koos Boertjens te zien over het bezoek van Willem-Alexander.