nieuws

25 okt 2011, 09:09

Veel reacties voor invulling Suikerunieterrein Groningen van GIC-lezers

Lezers van de GIC hebben in groten getale gehoor gegeven aan de oproep om met ideeen te komen voor het leeggekomen Suikerunie-terrein in Groningen. Van een enorm reuzenrad net zoals in Londen, tot horeca-voorzieningen.U kunt nog steeds met suggesties komen!

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Niet alleen via de GIC, maar ook via Twitter kwamen veel suggesties binnen. ( www.twitter.com.gic_nl )

Tot 1 december aanstaande kan iedereen met een idee voor een tijdelijke invulling van het Suikerunie-terrein meedoen aan een prijsvraag. Voor zo’n 15 à 20 jaar gaan de gedachten uit naar invullingen op het gebied van energie, recreatie en economie. 

Naar verwachting komt de jury in januari 2012 bijeen en wordt daarna van alle inzendingen een presentatie gemaakt.
 

Voor meer informatie:

 www.groningen.nl/suikerfabriek

(ZIE HIIERONDER VOOR DE REACTIES)