nieuws

15 apr 2015, 16:04

Wethouder Schroor: "één intakepunt voor dak- en thuislozen"

Wethouder Schroor: "één intakepunt voor dak- en thuislozen"

De gemeente Groningen wil één centraal meldpunt waar dak- en thuislozen worden doorverwezen naar een gespecialiseerde instelling.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De ondersteuning van dak- en thuislozen in Groningen gaat veranderen. In de nieuwe aanpak zal Groningen als centrumgemeente de regie naar zich toe trekken.

Gemeenten en aanbieders van dak- en thuislozenopvang gaan prestatieafspraken maken die zijn gericht op preventie en terugkeer in de maatschappij. Om te voorkomen dat een cliënt meerdere zorgstellingen langs moet lopen, pleit wethouder Zorg & Welzijn Schroor voor één centraal intakepunt.

Volgens Schroor is er onvoldoende samenhang in de wijze waarop dak- en thuislozen worden geholpen. “Cliënten in en om Groningen worden wel altijd netjes opgevangen, maar instellingen werken onderling te weinig samen. Het komt te vaak voor dat een hulpbehoevende meerdere zorginstellingen afloopt zonder dat men het van elkaar weet.”

Persoonlijke benadering

De gemeente gaat daarom proberen de samenhang tussen de zorginstellingen te vergroten. Schroor: “We willen een persoonlijkere benadering via één centraal intakepunt. Vanuit dit punt moet de cliënt worden doorverwezen met één zorgplan naar een instelling voor zorg op maat. Ook dient men onderling te overleggen welke zorg men wanneer en waar nodig heeft.”

Het is nog niet bekend waar de gemeente het intakepunt wil openen. Het gaat om mensen met ernstige beperkingen in hun zelfredzaamheid en (dreigende) dakloosheid. Vaak is er ook sprake van armoede, werkloosheid, verslaving en gedragsproblemen.