nieuws

21 feb 2002, 00:12

Wethouder Pattje luncht met allochtone metaalwerkers

De Groninger wethouder W. Pattje luncht donderdag met deelnemers van het Metaalproject voor Allochtonen. Pattje zal een broodje met ze eten in de kantine van de metaalwerkplaats. Het project is opgezet door Werkprojecten Groningen en de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel is allochtonen en nieuwkomers een kans te geven een plek te bemachtigen op de arbeidsmarkt, aldus Groningen Werkprojecten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’De doelgroep heeft nauwelijks toegang tot de arbeidsmarkt en zal extra aandacht en ondersteuning krijgen op het gebied van taal, vooroordelen en discriminatie’’, stelt Werkprojecten. Het huidige project is vooral gericht op Antillianen en Arubanen. Deelnemers kunnen Europees erkende kwalificaties behalen. Er wordt daarbij gekeken naar zaken als vaardigheden, motivatie en werkhouding.