nieuws

30 mei 2011, 09:09 door Myrthe Groote

Wethouder Karin Dekker: ‘powervrouw’ in het Groninger Stadhuis

Wethouder Karin Dekker (GroenLinks) is volgend jaar tien jaar wethouder in Groningen. Door voor- en tegenstanders van haar beleid wordt ze beschouwd als een van de invloedrijkste wethouders in Groningen die duidelijk een stempel drukken op het beleid. De komst van de tram naar Groningen was zonder haar waarschijnlijk niet doorgegaan. Onlangs moest deze wethouder haar excuses aanbieden aan de gemeenteraad wegens een strop met de invoering van een financieel controlesysteem ‘Da Finci’. Vandaag een interview met de GIC over bijna tien jaar wethouderschap in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Anonieme uitlatingen op internetfora, nadat duidelijk geworden was dat er een kostenoverschrijding was van 2, 5 miljoen voor het financiële controlesysteem DaFinci, vindt wethouder Karin Dekker af en toe te ver gaan. Maar de gebeurtenis heeft wethouder Dekker zeker aan het denken gezet, zo zegt de wethouder van Financiën.

‘Ik ben niet iemand die gauw de controle kwijt raakt, dat dit gebeurde, was voor mij ook behoorlijk schrikken.

De fikse tegenvaller bij de invoering van het financieel controlesysteem DaFinci kwam in het nieuws. De aanschaf van dit systeem viel 2,5 miljoen euro tegen, vanwege extra kosten. De gemeenteraad van Groningen was boos. De sfeer van het debat dat kort daarna volgde, noemt wethouder Dekker ‘ijzig’.

De vijftig jarige wethouder Karin Dekker is sinds 2002 wethouder van Groningen. Vorig jaar ging zij haar derde periode als wethouder in. Zij kreeg, Financiën, Verkeer en Vervoer, Coördinatie Binnenstadsontwikkeling en Duurzaamheid en Milieu in haar portefeuille.

Wethouder Dekker benadrukt het belang van de Regiotram, waarvan de bouw in 2013 moet beginnen.
De tram zal voor de ondernemers in de (binnen) stad alleen maar voordelig zijn, meent de wethouder. ‘Uiteindelijk zal blijken dat waar de tram is, ook de straat opbloeit. Investeren loont omdat de tram blijft waar hij is. Dat heb je met een buslijn niet. Je trekt meer publiek en dat is een publiek dat blijft.’

Wat valt u mee en wat valt tegen na een jaar wethouderschap?

‘Ik ben iemand die tijd nodig heeft om te wennen aan nieuwe gezichten. Er zitten twee nieuwe wethouders aan de collegetafel, dat was even wennen voor mij. De overgang van het oude college naar het nieuwe college ging heel goed.’

De ‘Da Finci-strop’ heeft voor veel commotie gezorgd binnen de gemeenteraad. Er waren fikse tegenvallers bij de invoering van het financieel controlesysteem. Er kwamen extra kosten bij (2,5 miljoen) en de gemeenteraad was boos. Door deze kostenoverschrijding maakt de raad zich zorgen voor de controle op de financiën van andere grote projecten. Begrijpt u de zorg die de gemeenteraad hierover heeft?

‘Bij invoering van een nieuw ICT project ontstaan er vaak problemen. Dit was ook het geval bij de invoering van het nieuwe controlesysteem. Wat er precies mis is gegaan, is lastig uit te leggen. Ik moet wel zeggen dat ik eerder in de gemeenteraad mijn excuses had kunnen aanbieden. Er was veel hitte tijdens het debat over deze kwestie. Ik ben iemand die niet gauw de controle kwijt raakt, voor mij was het ook schrikken dat dit gebeurde. Ik heb hier zeker van geleerd.’

Waar maakt u zich zorgen over als wethouder , en dan met name een onderwerp uit uw portefeuille?

‘Groningen is een grote gemeente met grote projecten en dat gaat vaak gepaard met veel risico’s. Je kunt je daar zorgen over maken. Ik lig daar niet direct wakker van. De risico’s zijn er nou eenmaal. De kunst is om de risico’s goed in beeld te brengen en om direct maatregelen te treffen als deze nodig zijn. Meerstad, de Regiotram, dat zijn grote projecten. Je moet als bestuurder niet blind worden voor de nadelen, en het moet allemaal wel financieel sluitend zijn. Het is belangrijk niet te verknocht te raken en uiteindelijk moet je ook bereid zijn om projecten op te geven.’

De bouw van de Regiotram moet in 2013 beginnen. Wat zijn de voor de Groningers de voordelen van deze tram?

‘Het grootste voordeel is, dat er door de tram hopelijk meer mensen met het openbaar vervoer gaan reizen. Dat mensen hun auto laten staan en de tram nemen. Wat natuurlijk ook een rol speelt is de vice-versa werking van de tram. Met de komst van de tram gaan mensen die in de stad wonen, misschien makkelijker naar de plekken buiten de stad Groningen. En daarnaast levert de tram arbeidsplaatsen op.’

En hoe denken de ondernemers over de tram?

‘De ondernemers denken er heel verschillend over. In het Ebbingekwartier zijn ze positief, uit de Oosterstraat klonken andere geluiden. In de Oosterstraat hebben we de plannen iets aangepast. Er zou in die straat een dubbelspoor komen te liggen, nu is er besloten om daar een strengelspoor te plaatsen. Een strengelspoor is een stuk enkelspoor. Uiteindelijk zal blijken dat waar de tram is, de straat ook opbloeit. Investeren loont omdat de tram blijft waar hij is. Dat heb je met een buslijn niet. Het is ook eng. Ik denk dat mensen nog een beetje moeten wennen aan het idee.

Wanneer hebt u zich aangesloten bij GroenLinks en waarom?

Ik ben in 1981 lid geworden van de PSP (Pacifistische Socialistische Partij). De PSP is in 1989 opgegaan in GroenLinks. Ik was een pacifist en ik zat toen in een soort ‘scene’ met gelijkgestemden. Al mijn vrienden waren in die tijd lid van de PSP. Groen speelde toen niet echt een rol, het ging meer om het pacifisme en het socialisme.'

''Ik vond toen dat de PvdA teveel in het midden zat. Ik was heel links. Ik ben tegen geweld en vind het nog steeds verschrikkelijk als mensen het recht in eigen hand nemen. Toen ik op het nieuws hoorde dat Osama Bin Laden gedood was kon ik mijn oren niet geloven. Natuurlijk is het verschrikkelijk wat hij heeft gedaan maar iemand doden is wat mij betreft geen optie.’

Net als burgemeester Rehwinkel en wethouder Ton Schroor bent u een twitteraar. Waarom bent u begonnen met Twitter en hoe doet u dat met uw rol als bestuurder?

‘Ik ben in 2010 begonnen met Twitter. Dit was eigenlijk tijdelijk bedoeld, voor de campagne. Ik deed in het begin mensen na. Dat ik pizza ging eten en dat soort dingen. Ik gebruik Twitter nu niet meer zoveel. Als er dingen gebeuren die gepast zijn, om ook gelijk aan de buitenwereld mee te delen, gooi ik er af en toe een tweetje uit. Voor het sociale is het heel leuk. Twitter is ook handig om korte vragen van mensen even snel te beantwoorden.’