nieuws

15 mei 2002, 00:12

Wethouder Karin Dekker heeft droomstart als rentmeester

De nieuwe Groningse wethouder voor financiën Karin Dekker (GroenLinks) kan zich bijna geen mooiere start voorstellen. Nog maar amper uit de startblokken als wethouder presenteerde zij een eerste fikse financiële meevaller. Al was deze dan nog vooral te danken aan het werk van haar voorganger, wethouder W. Pattje (PvdA).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Want Karin Dekker presenteerde vanmorgen de ‘Gemeenterekening 2001’. Dat is een financiële verantwoording van de gemeente Groningen over de inkomsten en uitgaven in het jaar 2001. Daaruit blijkt dat Groningen vorig jaar een solide financieel beleid heeft gevoerd. De gemeente sloot het jaar 2001 namelijk af met een vrij besteedbaar resultaat van 6,3 miljoen euro. Daarnaast boekten de gemeentelijke diensten samen nog een positief resultaat van 3,7 miljoen euro.
Volgens wethouder Dekker waren de meevallers vooral te danken aan het feit dat de inkomsten voor Groningen hoger waren dan verwacht. Het Rijk stortte meer geld als algemene uitkering in het gemeentefonds dan gepland. De gemeentebegroting had in 2001 een omvang van 842 miljoen euro aan inkomsten en uitgaven.
De meevallers zijn door de gemeente ook gebruikt om de ‘schatkist’ – de algemene reserve- weer wat te spekken. Groningen heeft nu weer een fikse financiële buffer van 18,6 miljoen euro.