nieuws

28 mei 2008, 11:11

Wethouder Karin Dekker antwoordt Raad niet op vragen over stoelen in Euroborg

GroenLinks wethouder Karin Dekker antwoordt maar niet op vragen van GroenLinks fractievoorzitter Drewes de Haan over een uitbreiding van het aantal zitplaatsen in de Euroborg. Zoals gemeld kunnen er 2600 extra plaatsen komen in de Euroborg. ‘Da’s mooi!’, aldus GroenLinks fractievoorzitter Drewes de Haan. ‘Maar een paar jaar geleden, toen er naar gevraagd werd door gemeenteraadslid Evenhuis, was het absoluut niet mogelijk. Waarom kan het nu plotseling wel?’, wilde De Haan dolgraag weten. Hij stelde deze vraag dan ook aan het college van B en W. Maar GroenLinks wethouder Karin Dekker geeft maar geen antwoord, stelt De Haan vast in zijn DSG-weblog. Het is zeer opmerkelijk dat een collegepartij de eigen wethouder kritiseert, maar in deze tijd van dualisme kan een wethouder ook kritiek van de ‘eigen’ fractie verwachten. Drewes de Haan in zijn weblog over de kwestie:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“ Drie weken geleden plaatste ik op mijn weblog een stukje over de ruim 2.600 extra stoelen in de Euroborg. Ik was er over verbaasd dat dat nu zomaar kon, terwijl het een paar jaar geleden juist helemaal niet kon. Ik eindigde het stuk met de vraag: ‘Wie het weet mag het zeggen.” Mijn stuk werd opgepikt door het Dagblad van het Noorden, die er een flink artikel over plaatste in de krant (niet op de website). Daarmee werd mijn vraag helemaal bekend, dus ik dacht dat het een kwestie van tijd was voor er een antwoord op kwam. Bijvoorbeeld in de rubriek ‘De gemeente reageert’ op de website van de gemeente, want die is daar toch voor zou je zeggen.

Afgelopen woensdag stond de collegebrief die over de extra stoelen gaat op de agenda van de raadscommissie Financiën en Veiligheid en omdat ik nog niets gehoord had heb ik de vraag opnieuw gesteld. Heel ongebruikelijk moesten we dat al ruim twee dagen ieder schriftelijk doen. Dat heb ik ook gedaan door mijn weblog-entry er over op te sturen.

Alle tijd dus voor het college van B&W om met een antwoord te komen zou je zeggen. Helaas kwam dat niet. Wethouder Karin Dekker had pas vlak voor de vergadering gehoord dat zij dit onderwerp moest doen en pas tijdens de vergadering zelf tijd om de beantwoording voor te bereiden. Het was het laatste onderwerp, dus er was enige tijd voor haar toen de raadscommissie met burgemeester Wallage praatte over de Nota Internationale Samenwerking.

Het heeft echter niet mogen baten. Het college blijft het antwoord schuldig. Ondanks diverse telefoontjes bleek er niemand te vinden die de kwestie iets zei. Gelukkig kon fractievoorzitter David de Jong van de ChristenUnie mijn lezing over de opstelling van de gemeente in deze een paar jaar geleden bevestigen, anders was ik misschien voor gek aangekeken. Als ik de komende dagen wat tijd over heb zal ik proberen de informatie van destijds te achterhalen en kijken of ik er nog iets mee kan doen.”