nieuws

19 feb 2002, 00:12

Wethouder Bruinsma presenteert ‘welzijns-cd-rom’’

Het welzijnswerk in Groningen gaat met de tijd mee. Dat blijkt ook uit het feit dat wethouder T. Bruinsma van sociale zaken (PvdA) een nieuwe Welzijns c.d-rom heeft uitgebracht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op deze CD-ROM staat een overzicht van activiteiten die de welzijnsinstellingen en – organisaties in de verschillende wijken van de stad organiseren. Het gaat daarbij om activiteiten op het gebied van welzijn, sociaal-cultureel werk, zorg, hulpverlening en sociaal beleid.
In Groningen worden jaarlijks heel veel activiteiten op het gebied van welzijn georganiseerd. De nieuwe CD-ROM met het Welzijnsprogramma 2002 bevat daarvan een uitgebreid overzicht. Het is (nog) niet volledig, maar geeft wel een goed beeld van het welzijnsaanbod in de stad. Doel van de CD-ROM is alle burgers van de stad, en degenen die professioneel bij het welzijnswerk zijn betrokken, te informeren over de activiteiten van de welzijnsorganisaties in Groningen. Daarnaast hopen de makers dat het de samenwerking tussen de betrokken instellingen verder verbetert, dat het overlap in het activiteitenaanbod weet te voorkomen en witte vlekken in het aanbod zal achterhalen.
De CD-ROM kan geraadpleegd worden in de openbare bibliotheken en wordt aan alle wijk- en buurtcentra en bewonersorganisaties gezonden. De CD-ROM is verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatiecentrum en de dienst OCSW. Het Welzijnsprogramma 2002 staat vanaf vrijdag 15 februari ook op Internet en is te bereiken via een link op de gemeentelijke website: www.groningen.nl.