nieuws

15 apr 2008, 22:10

Werkzaamheden parkeergarage Damsterdiep hervat

Deze week worden de werkzaamheden voor de bouw van de parkeergarage Damsterdiep hervat. Uit onderzoek is gebleken dat de wijze waarop de funderingspalen van de parkeergarage zijn aangebracht de oorzaak moet zijn van het verzakken van een aantal panden naast de bouwput. Er starten proefboringen die zijn omgeven met allerlei metingen. Zo ontstaat er een precies beeld van wat er in de grond gebeurt. Met de uitkomsten van deze boringen verwachten de deskundigen voldoende informatie te hebben om te kunnen aangeven hoe er verder kan worden gebouwd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nadat begin maart dit jaar ruim 400 van de 1500 funderingspalen van de parkeergarage waren geboord, staakte de gemeente het werk. De grond in de omgeving was verzakt. Een verrassing voor iedereen die bij de voorbereiding en de uitvoering van de bouw betrokken was. De gekozen bouwmethoden zijn namelijk trillingsarm. De afgelopen weken zijn daarom gebruikt om vast te stellen wat de oorzaak van de verzakking is. Hiervoor is het hele bouwproces sinds 1 november stap voor stap geanalyseerd om mogelijke oorzaken te kunnen uitsluiten. De gemeente gaat ervan uit dat de oorzaak moet worden gevonden aan de wijze waarop de funderingspalen van de parkeergarage worden aangebracht.

Voor het aanbrengen van de funderingspalen wordt telkens een gat geboord van 27 meter diep met een holle boor. In de schacht wordt vervolgens een paal van 20 meter geplaatst, waarna de overige ruimte rondom de paal met een beton wordt opgevuld. Hierna wordt de boor verwijderd en vloeit het beton verder tot ongeveer zeven meter onder het maaiveld. Dat is het niveau waar de bovenkant van de palen in de grond zit. De bovenkant van de paal wordt in een volgende fase verwerkt in de garagevloer. De verwachting is dat in deze laatste zeven meter tussen de paalkop en het maaiveld de oorzaak ligt van de verzakking. Dit gedeelte wordt alleen opgevuld met grond. De hoeveelheid gaten zou hierdoor de eerste zeven meter van de grond ‘slapper’ maken met als gevolg verzakking in de omgeving.

Om de conclusie te toetsen en proefondervindelijk na te gaan wat de oplossing zou kunnen zijn, wordt er deze week een aantal proefboringen gehouden. Zo kan exact worden nagegaan wat er in de grond gebeurt, zowel vooraf, tijdens als na het inbrengen van een boorpaal. Met de uitkomsten van deze boringen verwachten de deskundigen voldoende informatie te hebben om te kunnen aangeven hoe er verder kan worden gebouwd.