nieuws

31 aug 2000, 00:12

Werknemers Hanzehogeschool zien nieuw CAO-voorstel niet zitten

De vakbonden organiseren een bijeenkomst voor medewerkers van de Hanzehogeschool. Ze zijn niet gelukkig met de pricipe-overeenkomst en vinden de voorstellen te mager.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

AOb en ABVAKABO FNV wezen voor de zomer het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe CAO-HBO af. Vanwege het ontbreken van loonperspectief, met name in 2001. Concrete werkdrukafspraken ontbraken. Er moest blijvend worden ingeleverd op ziektekostenvergoeding. Inmiddels is de werkgever tegemoet gekomen aan de vakbondseisen. Tijd om het resultaat te beoordelen. Daarom wordt op vrijdag 8 september in Groningen om 14.00 uur in de Hanzehogeschool een bijeenkomst georganiseerd. Onderhandeling
Vanaf begin mei 2000 is er onderhandeld over een nieuwe CAO-HBO. In de gezamenlijke CAO-inzet van de vier bonden in het HBO stond een duidelijke, marktconforme looneis: 4% voor een CAO met een looptijd van een jaar, plus een structurele eindejaarsuitkering van 1%. Het pakket aan andere voorstellen was vooral gericht op het aantrekkelijker maken van de arbeidsvoorwaarden in het HBO. De concurrentie op de arbeidsmarkt is immers groot.
Al snel bleek dat de HBO-werkgevers weer voor een dubbeltje op de eerste rang wilden zitten. Daarom organiseerden de bonden in juni gezamenlijke bijeenkomsten voor de leden. Uw boodschap was toen duidelijk: bonden, blijf gezamenlijk optrekken en zorg voor een goede CA
Het eindbod van de HBO-Raad had slechts enkele zeer kleine verbeteringen vergeleken met hun eerdere voorstellen. De NFTO en Onderwijsbond CNV beoordeelden dit eindbod tot onze verbazing wel als voldoende. De Algemene Onderwijsbond (AOb) en ABVAKABO FNV vinden het pakket echter te mager. Zowel wat betreft het inkomen als de overige onderwerpen, waaronder de ziektekostenvergoeding. Het HBO-personeel heeft recht op een goede CAO. Waarom wezen AOb en ABVAKABO FNV het pakket af? - Onvoldoende loonsverhoging: 2,75% per 1 juni 2000, 3% per 1 juli 2001 en 0,75% per 1 mei 2002 (looptijd 24 maanden) steekt schril af bij CAO’s in andere sectoren, zelfs bij de overheid. Vooral in 2001 blijft de loonsverhoging sterk achter. - De tegemoetkoming in ziektekosten (ZKOO) twee jaar bevroren. - Geen concrete afspraken over vermindering van de werkdruk. Het kan beter Inmiddels is de HBO-Raad is tegemoetgekomen aan de bezwaren van AOb en ABVAKABO FNV tegen het onderhandelaarakkoord voor de CAO voor werknemers in het HBO. Dat betekent dat de HBO-Raad, de werkgever in het HBO, expliciet heeft aangegeven na deze CAO-periode geen voorstellen tot verdergaande verslechtering van de ZKOO-uitkering te zullen doen. De HBO-Raad is tevens bereid te voldoen aan de eis van de AOb tot het opnemen van concrete afspraken ter vermindering van de werkdruk. Werknemers in het HBO kunnen bovendien rekenen op een extra uitkering in het voorjaar van 2001, ter aanvulling van de salarisafspraken in het oorspronkelijke onderhandelaarakkoord dat door AOb en ABVAKABO FNV als ‘te mager’ werd betiteld en werd afgewezen. Bekijk de verbeteringen in het resultaat op de http://www.aob.nl/onderwijssectoren/ho&o.html#15 (site van de AOb.)