nieuws

17 mrt 2012, 07:07

Werkloosheidspercentage Groningen stijgt naar 8,3 procent

Eind februari 2012 staan 21.700 niet-werkende werkzoekenden (nww) ingeschreven bij UWV WERKbedrijf in de provincie Groningen. Een jaar eerder waren dat 23.330 personen. Het aantal niet-werkende werkzoekenden is de afgelopen twaalf maanden gedaald met 7,0 procent. Maar in de afgelopen maand is het aantal nww met 0,2 procent gestegen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Nederland staan eind februari 2012 bij UWV WERKbedrijf 483.000 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven. Een jaar eerder waren dat 495.690 personen. Het aantal niet-werkende werkzoekenden in Nederland is daarmee lager (-2,6 procent) dan vorig jaar. In de afgelopen maand is het aantal niet-werkende werkzoekenden landelijk met 0,9 procent gestegen.

Het nww-percentage – de niet-werkende werkzoekenden uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking – komt eind februari 2012 in Groningen uit op 8,3 procent. Landelijk ligt het percentage op 6,2 procent. Daarmee is het verschil tussen het Groningse en het landelijke niveau nu 2,1 procentpunt.

Noordelijke provincies


Het aantal niet-werkende werkzoekenden in Groningen is in het afgelopen jaar met 7,0 procent gedaald. Ten opzichte van vorige maand is er in de provincie Groningen sprake van een stijging van het aantal nww met 0,2 procent. In de provincie Friesland daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden het afgelopen jaar met 2,6 procent tot 22.573.

Op maandbasis is het aantal niet-werkende werkzoekenden daar gestegen met 0,3 procent. De provincie Drenthe komt uit op 16.680 niet-werkende werkzoekenden; 0,2 procent hoger dan vorig jaar. Op maandbasis is het aantal nww in Drenthe met 1,7 procent gestegen.