nieuws

22 apr 2010, 19:07

Werkloosheid Groningen stijgt in jaar tijd met 9,1 %; verschil met landelijk percentage neemt weer toe

Eind maart 2010 staan 24.036 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf in de provincie Groningen. Een jaar eerder waren dat nog 22.031 personen. Het aantal werkzoekenden is daarmee in een jaar tijd gestegen met 9,1 procent. In de afgelopen maand is de werkloosheid echter met 2,2 procent gedaald. Het NWW-percentage – de niet-werkende werkzoekenden uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking – komt eind maart 2010 in Groningen uit op 9,3 procent. Landelijk ligt het percentage op 6,9 procent. Daarmee is het verschil tussen het Groningse en het landelijke niveau 2,4 procent.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Nederland staan eind maart 2010 524.293 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven, terwijl dat een jaar eerder 464.184 personen waren. De werkloosheid is in het afgelopen jaar gestegen met 12,9 procent. In de afgelopen maand is het aantal niet-werkende werkzoekenden landelijk gedaald met 0,5 procent.


Noordelijke provincies
De provincie Groningen laat in vergelijking met de twee andere noordelijke provincies met 9,1 procent de kleinste jaarmutatie zien. In Friesland stijgt het aantal niet-werkende werkzoekenden met 16,6 procent en komt uit op een niveau van 23.020. De stijging in Drenthe ligt dichter bij het Groningse niveau en bedraagt 10,8 procent. Drenthe komt daarmee uit op 17.976 niet-werkende werkzoekenden.
In vergelijking met een maand geleden laat Groningen met 2,2 procent de kleinste daling zien. De daling bedraagt in Friesland 2,5 procent en in Drenthe zelfs 3,9 procent.