nieuws

01 sep 2010, 15:03

Werkgevers Noord-Nederland optimistisch over werkgelegenheid

Het bedrijfsleven in het noorden is positief over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de regio. Bijna 85 procent verwacht dat het personeelsbestand in 2010 en 2011 in hun bedrijf gelijk blijft of zelfs toeneemt. Dit blijkt uit een enquête door UWV onder personeelsmanagers van middelgrote en grote bedrijven. De vragen zijn voorgelegd aan deelnemers aan het UWV Werkgeverscongres. Deze jaarlijks terugkerende congresreeks vangt op donderdag 16 september a.s. aan in Drachten. Het biedt bedrijven praktische informatie over wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en sociale zekerheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De arbeidsmarkt in Noord-Nederland toont slechts een voorzichtig herstel. Toch verwacht 39 procent van de ondervraagde bedrijven dat de vraag naar personeel dit jaar en volgend jaar zal groeien. Bijna de helft (45 procent) denkt dat het personeelsbestand gelijk blijft. Een minderheid (16%) denkt minder mensen nodig te hebben.
Werkgevers in Noord-Nederland zien vergrijzing van het personeelsbestand als de grootse uitdaging voor hun bedrijf (45 procent), gevolgd door behoud van personeel (27 procent) en het opleiden van de medewerkers (19 procent). Opvallend genoeg ziet maar 9 procent werving van nieuwe mensen als de belangrijkste opgave voor de komende jaren.
Een nieuw kabinet zou vooral prioriteit moeten geven aan het terugdringen van administratieve lasten, zo blijkt verder uit de enquête. 35 procent noemt dit als belangrijkste aandachtspunt, gevolgd door regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt (27 procent) en het ontslagrecht (25 procent). Aan diversiteitsbeleid wordt relatief weinig waarde gehecht (12 procent).

De enquête voor Noord-Nederland is gehouden onder enkele honderden HRM-managers, personeelsadviseurs en salarisadministrateurs van bedrijven met meer dan 150 werknemers in Groningen, Friesland en Drenthe. De uitkomsten stemmen overeen met het beeld dat uit de landelijke enquête naar voren komt.
Noordelijke werkgevers komen op donderdag 16 september a.s. bijeen in het Fries Congrescentrum in Drachten voor het eerste werkgeverscongres van UWV. Ze kunnen onder meer kiezen uit een vijftal workshops en rechtstreeks vragen stellen via het loket ‘vraag het UWV’. Meer informatie is te vinden op www.uwv.nl/werkgevers. Hier kunnen belangstellenden zich ook nog aanmelden.