nieuws

01 feb 2001, 00:12

Werkgever WIW-er krijgt betaald naar vaardigheden en kwaliteiten

Instanties die een gedetacheerde WIW-werknemer is dienst hebben, krijgen in de loop van dit jaar een gedifferentieerde vergoeding. De hoogte van de zogenoemde inleenvergoeding wordt onder meer afhankelijk van de vaardigheden en kwaliteiten van de werknemer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tot nu toe werd er één tarief gehanteerd. Door de gedifferentieerde vergoeding komt er meer balans tussen de kwaliteiten van de werknemer en de prijs die ervoor betaald wordt. Bovendien heeft de werknemer door deze regeling meer kans om van gesubsidieerde arbeid naar reguliere arbeid door te stromen.
Met de inleenvergoeding wordt de uitvoering van de WIW financieel gedekt. Het Rijk betaalt een deel van de kosten, het resterende deel wordt betaald door de werkgevende instantie.
De invoering van de nieuwe regeling vindt in fasen plaats. Vanaf 1 januari 2002 is de regeling voor de bestaande detacheringen van kracht. Vanaf 1 juli 2001 geldt de gedifferentieerde vergoeding voor alle nieuwe WIW-werknemers.