nieuws

30 jan 2008, 17:05

Fors herstel werkgelegenheid Groningen; Gezondheidszorg en ICT sector snelste groeiers

De werkgelegenheid in de Provincie Groningen is in de periode 1 april 2006 tot 1 april 2007 toegenomen met 2,2 procent. In de stad Groningen is de werkgelegenheid in deze periode toegenomen met 3,5 procent. Dat blijkt uit het werkgelegenheidsonderzoek 2007 dat gisteren door de provincie en gemeente Groningen is gepresenteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Elk jaar wordt in de provincie en in de stad Groningen een onderzoek gehouden onder bedrijven en instellingen waarin de aard van de economische activiteiten en het personeelsbestand wordt geïnventariseerd.

De grootste groei in de provincie (inclusief de gemeente Groningen) vond plaats in de gezondheids- en welzijnszorg (+2594). Deze sector is vanaf 2003 met maar liefst 10 procent gegroeid en is hiermee de grootste werkgever met 48.672 banen. Ook de zakelijke dienstverlening laat een grote groei zien (+1907), met name de ICT sector en uitzendbureaus groeien sterk. De sector handel en reparatie laat een daling zien (-397). Relatief vond de sterkste groei plaats in de bouwnijverheid (+ 6%).


Op 1 april 2007 waren er in de provincie Groningen 261.666 personen werkzaam bij in totaal 31.754 vestigingen. Dit is inclusief ruim 10.000 uitzendkrachten. In vergelijking met 1 april 2006 houdt dit in dat de totale werkgelegenheid in de provincie is toegenomen met 2,2 procent. De vorig jaar ingezette groei zet verder door. Het groeipercentage van 2,2 procent, ligt gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Als de ontwikkeling bekeken wordt vanaf 2003 tot 2007, dan zijn de sectoren gezondheids- en welzijnszorg (10,3%) en Overige dienstverlening (8,8%) het sterkst gestegen. De financiële sector is op de langere termijn de grootste daler (-14,7%). Deze sector stabiliseerde zich in 2007.

Gemeente Groningen.


De werkgelegenheid is in de gemeente Groningen gegroeid naar 126.034 arbeidsplaatsen op 1 april 2007. Na een periode van laagconjunctuur laten de werkgelegenheidscijfers een fors herstel zien met maar liefst een groei van 3.5% ten opzichte van april 2006. Met deze groei komen we weer op het niveau van 2003 en is de voorzichtige werkgelegenheidsgroei van 2006 in 2007 verder doorgezet.

Het aantal vestigingen is in de stad Groningen in het afgelopen jaar verder gegroeid met 7.3% naar in totaal 9351 vestigingen. In deze groei zijn opvallend veel eenmansbedrijven geteld die het afgelopen jaar zijn opgericht. Dit verklaart waarom het aantal vestigingen procentueel sterker is gegroeid dan het aantal arbeidsplaatsen. Het aantal voltijdbanen is sterker gegroeid dan het aantal deeltijdbanen. Er zijn meer vrouwen fulltime gaan werken (1.736 = 4,1% ) dan mannen (1.298 = 2,3%).

De grootste groei van het aantal arbeidsplaatsen vond plaats in de sectoren gezondheids- en welzijnszorg en zakelijke dienstverlening. Bouwnijverheid is ook een sector waarin een grote werkgelegenheidsgroei heeft plaatsgevonden. Er zijn het afgelopen jaar veel kleine klusbedrijven begonnen. In de zakelijke dienstverlening zijn nominaal de meeste nieuwe bedrijven gestart.