nieuws

16 okt 2002, 00:12

Wegen in Noord-Nederland worden steeds drukker

De wegen in Noord-Nederland worden steeds drukker. Dit is de belangrijkste conclusie uit de Beleidseffectrapportage (BER) van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de Directie Noord-Nederland van Rijkswaterstaat. De BER, die de periode 1986-2001 bestrijkt, is gisteren verschenen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Beleidseffectrapportage beschrijft jaarlijks de ontwikkelingen in de verkeers- en vervoerssector in Noord-Nederland. Met deze gegevens kan eventueel het (provinciaal) beleid tijdig worden bijgestuurd.
De wegen in Noord-Nederland zijn in 2001 bijna overal drukker geworden. Een sterke groei is te zien op de rijkswegen in de A7-zone en rond de steden Groningen, Leeuwarden en Emmen. Alleen in het Lauwersmeergebied was het in 2001 minder druk dan in 2000. Dit valt te verklaren door de uitbraak van MKZ in het gebied rondom de dorpen Anjum en Ee in het voorjaar van 2001, waardoor het gebied vrijwel van de buitenwereld werd afgesloten. Over een periode van vijf jaar valt met name de groei van het verkeer op de rijkswegen op. De rijkswegen met de sterkste groei zijn: de A7 Sneek – Joure – Drachten – Groningen en de A28 / A37 Zwolle – Hoogeveen – Emmen. Bij deze laatste speelt de verdubbeling Hoogeveen –Holsloot in 2000 een rol.
Het percentage alcomobilisten in Noord-Nederland ligt lager dan het Nederlands gemiddelde. In Groningen en Drenthe is het aandeel weggebruikers met alcohol in het bloed licht gedaald tot respectievelijk 1,8% en 1,6%. De provincie Fryslân scoort aanmerkelijk minder goed met een percentage alcomobilisten dat schommelt tussen de 3,5 en 4,5% in 2000. In heel Noord-Nederland viel in 2000 ten opzichte van 1999 een lichte stijging van het aantal alcomobilisten waar te nemen, van 3,5% naar 3,8%. In een vergelijking met het jaar 1994 scoort Drenthe het beste, met een daling van bijna 25%.
De ontwikkelingen van het verkeer en vervoer in Noord-Nederland worden in kaart gebracht aan de hand van indicatoren. Omdat het niet goed mogelijk is om op basis van de gegevens van één extra jaar de ontwikkelingen in de verkeers- en vervoerssector te beschrijven, vindt nu eens in de vier jaar een verdiepingsslag plaats. In deze verdiepingsslag wordt naast een beschrijving van de ontwikkeling ook een verklaring voor de gesignaleerde ontwikkelingen gegeven. In de tussenliggende jaren wordt geprobeerd de databank zo volledig mogelijk gevuld te krijgen door aanvullend onderzoek. In de afgelopen jaren heeft een verdiepingsslag plaats gevonden voor de thema’s goederenvervoer en verkeersveiligheid. Ook voor het openbaar vervoer zullen meer gegevens beschikbaar moeten komen. In de nu verschenen BER is een start gemaakt met een digitale databank, waarin gegevens zijn verzameld en op een eenvoudige manier kunnen worden bijgehouden en opgevraagd. Deze databank is de basis voor de nu uitgebrachte en toekomstige Beleidseffect-rapportages. Het is de bedoeling om de komende jaren de gegevens op CD-ROM verder uit te breiden.