nieuws

18 mrt 2014, 15:03

Weet u niet wat u moet stemmen, in Groningen?

Mocht u niet weten wat u moet stemmen, dan kunt u de ondernemers-stemwijzer eens invullen. Deze is er niet alleen voor ondernemers, maar voor alle Stadjers van links tot rechts en in het midden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op een website beantwoordt u een aantal vragen, en aan het einde krijgt u een stem advies.

U vindt de stemwijzers op:  www.groningencityclub.nl/index.php/stemmen-ondernemers