nieuws

10 jul 2001, 00:12

Weerbaarheidsproject moet seksuele intimidatie en geweld voorkomen

Kinderen moeten weerbaar zijn tegen geweld, mishandeling en seksuele intimidatie. Om dat te realiseren, doen zes openbaren basisscholen uit de stad begin volgend jaar mee aan een weerbaarheidsproject. Het project is bedoeld voor de leerlingen uit de twee hoogste klassen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het project draagt officieel de naam ‘Marietje Kessels Project.’ Marietje Kessels was een 11-jarig meisje uit Tilburg dat in 1900 werd verkracht en vermoord. Het project richt zich op preventie van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag tegenover kinderen, zowel door kinderen en door volwassenen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kindermishandeling, pesten en seksuele intimidatie. Ook heeft het project ten doel te voorkomen dat kinderen zelf dergelijk gedrag gaan vertonen.
Het Marietje Kessels Project heeft van de gemeente een subsidie van veertig duizend gulden gekregen. Het is nog niet bekend welke zes basisscholen aan het project mee gaan doen.