nieuws

01 mrt 2009, 11:11

WEBLOG: "B en W Groningen onvoldoende gesteund in gemeenteraad bij ruzies met provincie''

De laatste maanden lijken Stad en provincie Groningen vaak met elkaar in aanvaring te komen. Bijvoorbeeld over de aanleg van een nieuwe weg vanaf Winsum naar Groningen, deels door het natuurgebied Koningslaagte. Ook met betrekking tot een tunnel onder de Zuidelijke ringweg hebben B en W van Groningen en GS in het Provinciehuis verschillende meningen. En daar komt ook nog eens de financiering bij van een nieuwe tram in Groningen. In zijn weblog in de Digitale Stad Groningen gaat de fractievoorzitter van het CDA in de Groninger gemeenteraad, Jan Seton, in op de koude oorlog tussen Stad en Ommeland . Maar hij ziet mogelijkheden voor ontwapening en schrijft in zijn weblog:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tegen de achtergrond van voortgezette onderhandelingen over de Zuidelijke Ringweg, lijkt de kwestie van de N361 (Koningslaagte) helemaal weg te vallen. Geheel ten onrechte, want als de tunneldiscussie nu niet gevoerd zou zijn, had de N361 garant gestaan voor behoorlijk wat politiek tumult en dito media-aandacht. Wat is er aan de hand?


De N361, zoals die nu is, nadert de Stad vanuit het Noorden door Gronings platteland, doorkruist een ecologisch belangrijk gebied, gaat een stukje langs het kanaal en takt dan aan bij de Noordzeebrug. Een belangrijke weg voor veel forenzen die vanuit het Hogeland de Stad in willen komen. Een stukje weg ook met geschiedenis, want de discussie over een ander tracé speelt al langer, en ligt voor de Stad gevoelig omdat ter plekke de Koningslaagte ligt.


Kort en goed komt het er nu op neer dat de Provincie (het bevoegde overheidsorgaan op dit punt) besloten heeft tot een voorkeurstracé dat de Koningslaagte schampt. Ziedaar de klassieke tegenstelling tussen ecologie en bereikbaarheid. Maar er daagt nog een andere klassieke tegenstelling, namelijk die tussen Stad en Provincie. Want ondanks verschillende overleggen op het hoogste niveau, in aanwezigheid van de burgemeester en de CdK, zijn Stad en Provincie er niet uitgekomen. Op zich nog geen schande, ieder z’n mening, zou je kunnen zeggen.


Ware het niet dat er veel meer speelt tussen het Stadhuis en het Provinciehuis, zoals bijvoorbeeld de financiering van de tram en de kwestie van de Zuidelijke Ringweg. We komen elkaar dus regelmatig tegen en hebben elkaar gewoon nodig. Het was niet voor niks dat de CU eerder al opriep tot een fatsoenlijke discussie.
Juist hier gaat het mis, want het college heeft bezwaren ingediend tegen het besluit van Provinciale Staten. “College op oorlogspad” kopte het Dagblad, en zo’n aanvallende houding lijkt me niet bevorderlijk voor de eerdergenoemde overige onderhandelingen. Dat vond de PvdA ook toen er weer schot kwam in de tram (”bestuurders besturen weer“, zei Arjan de Rooij), maar het is sindsdien erg stil geworden. Komende cie. B&V maar eens kijken of die mening nog steeds staat.


Intussen lijkt het erop, dat het college in zijn aanvalshouding niet gedekt wordt door een meerderheid in de raad. Ze hebben ook niet de moeite genomen om ons vooraf te vragen (ook zo iets), maar als de PvdA z’n rug recht houdt, zou er met CDA, VVD en wellicht ook CU een meerderheid zijn om de strijdbijl te begraven en ons te richten op de rest van de discussies. Eens kijken of we a.s. woensdag tot ontwapening kunnen overgaan.

 

Jan Seton

www.dsg.nl