nieuws

27 feb 2009, 09:09

Weblog: ‘Liever VVD- burgemeester in Groningen dan FNV-er uit Lutjeboerenkooldorp’

Het Groningse VVD gemeenteraadslid Joost van Keulen vindt het maar raar dat de nieuwe burgemeester van Groningen ‘progressief’ moet zijn. Progressief is niets anders dan veranderingsgezind, en dat kunnen CDA-ers en VVD-ers natuurlijk ook heel goed zijn. In zijn weblog in de Digitale Stad Groningen steekt hij de draak met het argument van Drewes de Haan, fractievoorzitter van Groen Links, die volgens hem liever ''een bestuurder van FNV Elektro uit Lutjeboerenkooldorp burgemeester van Groningen ziet worden, dan een oud-minister van CDA of VVD''. Dit schrijft Joost van Keulen:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Gisteravond was er een (lange) interessante raadsvergadering. Op de agenda onder meer de profielschets van de nieuwe burgemeester en extra investeringen in de binnenstad en het evenementenbeleid. Vooral de discussie over de profielschets leverde een paar opmerkelijke uitkomsten op. In de profielschets staat opgenomen dat de nieuwe burgemeester ‘progressief’ moet zijn.

Nu ben ik van het soort dat van duidelijkheid houdt, dus een logische vraag in dit verband is dan wat progressief dan is. VanDale vindt progressief ‘een verandering in de maatschappij beogend’. Dat lijkt mij een mooie definitie. Iedere politicus wil namelijk wel dat er zaken anders worden geregeld. Wat heeft hij immers in de politiek te zoeken als hij niet wil dat er dingen beter of anders gaan?


GroenLinks bij monde van Drewes de Haan hanteerde een andere definitie. Ik kan hem zo niet reproduceren, maar op de één of andere manier kwam hij tot de conclusie dat omdat de term progressief in de profielschets staat, een CDA- of VVD-burgemeester geen kans maakt. Dat is een vreemde vooringenomenheid. Het gaat er tenslotte om dat we de beste kandidaat voor de stad vinden. De Haan zegt eigenlijk dat de lokale voorman van FNV Electro uit Lutjeboerenkooldorp een betere burgemeester voor Groningen zou zijn dan een oud-minister van CDA of VVD. Dat zou ik niet voor mijn rekening willen nemen, natuurlijk zonder de kwaliteiten van de lokale FNV in Lutjeboerenkooldorp tekort te willen doen.


Er zit een ongelooflijke tegenstrijdigheid in de stellingname van GroenLinks in deze. De partij die koketteert met labels als ‘vrijzinnig’, ‘progressief’ en ‘de toekomst’, de partij die zich (net als de VVD) druk maakt over discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt, die roept dat iedereen mee moet kunnen doen (net als de VVD), juist die partij sluit een groot aantal geschikte kandidaten voor deze belangrijke post uit.
Ik snap er niets meer van. Het bij voorbaat buitensluiten van capabele kandidaten is progressief? Vrijzinnig dan? Nou ja. Gelukkig stond GroenLinks alleen in deze kwestie. Arjan de Rooij, voorzitter van de vertrouwenscommissie die de sollicitaties behandelt én fractievoorzitter van de PvdA, weigerde partijen bij voorbaat uit te sluiten, net als de rest van de raad.

En dat lijkt me terecht. De stad verdient de beste burgemeester, die boven de partijen dient te staan. Alleen al daarom is het ongezond, onwenselijk en gewoon dom om partijen bij voorbaat uit te sluiten.
Mocht hij ambities hebben in die richting, wat mij betreft is De Haan als burgemeester van deze stad [X] Ongeschikt. ‘’

Bron: www.dsg.nl