nieuws

06 jan 2012, 13:01

Waterschappen spuien weer op zee; waterpeil zakt langzaam

De Groningse waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest kunnen vrijdagmiddag weer spuien op zee, zij het beperkt. De verwachting is dat het waterpeil dan langzaam zal zakken. ,,Maar alertheid blijft geboden'', aldus Hunze en Aa's. Er worden nog de gehele vrijdag dijkinspecties uitgevoerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook de extra maatregelen die het waterschap in de nacht van donderdag op vrijdag heeft genomen, zorgen voor stabilisatie. Hunze en Aa's nam donderdagavond een extra noodwaterberging in gebruik bij Bad Nieuweschans. Ook de extra gaten die zijn gemaakt in de dijken bij de bergingsgebieden bij Westerbroek en Kropswolde, zorgen voor peilverlaging. Het water kan daardoor makkelijker wegstromen.


Het waterschap Friesland zegt dat de situatie in de gebieden met knelpunten ,,zorgelijk maar stabiel is''. Hoewel de waterbergingsgebieden volstromen - in de provincie zijn er drie in gebruik genomen - blijft het waterpeil hoog. ,,Grootste zorg is verweking van de kades'', aldus het Friese waterschap.
De gemeente Boarnsterhim heeft opgeroepen om weg te blijven uit Grou, waar eerder een eiland en een vakantiepark deels onderstroomden. Ramptoeristen die komen kijken, lopen hulpverleners en medewerkers van het waterschap in de weg, aldus de gemeente. Ze worden daarom weggestuurd. ,,Mensen mogen alleen uit het gebied vertrekken. Niemand mag erin.'' Dat geldt ook voor de bewoners die eerder werden geëvacueerd.


De noordelijke waterschappen krijgen volop hulp van andere waterschappen. Zo sturen het hoogreemraadschap Hollands Noorderkwartier en waterschap Zuiderzeeland inspecteurs naar Friesland om te helpen bij de inspectie van de dijken. Hunze en Aa's heeft hulp gekregen van het buurwaterschap Velt en Vecht. Medewerkers helpen mee met het vullen en plaatsen van zandzakken.