nieuws

03 jul 2018, 11:11

Waterschappen extra alert wegens droogte

Waterschappen extra alert wegens droogte

De waterschappen in onze provincie zijn extra alert vanwege de aanhoudende droogte. Zo gaat waterschap Noorderzijlvast komende dagen de Hoornsedijk bij het Paterswoldsemeer inspecteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit is een veendijk waar - bij extreme droogte - de kans op verzakking extra aanwezig is.

Om het waterniveau in beken, sloten en kanalen op peil te houden, wordt door de Groningse waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s extra water vanuit het IJsselmeer aangevoerd.

Er is in Groningen nog geen beregeningsverbod. De droogte zorgt in Groningen momenteel ook nog niet voor problemen. Omdat er voor komende twee weken geen of nauwelijks regen is voorspeld, zijn de waterschappen wel extra alert.