nieuws

22 sep 2002, 00:12

Waterschap weigert vergunning voor duurzame damwanden

Het Waterschap Noorderzijlvest heeft besloten geen vergunning af te geven voor de damwanden en steigers ven met Celfix verduurzaamd grenen in de Groningse nieuwbouwwijk Reitdiep.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor het plaatsen van damwanden en steigers in oppervlaktewater is een keurontheffing nodig van het waterschap en een vergunning op basis van de Wet verontreinigde oppervlaktewater (Wvo). De keurontheffing is bedoeld om een ongehinderde doorvoer en afvoer van oppervlaktewater te waarborgen en het doel van de Wvo is het voorkomen en bestrijden van de verontreiniging van oppervlaktewater.
De damwanden en steigers in de wijk Reitdiep waren echter al grotendeels geplaatst voordat een ontheffing en een vergunning bij het waterschap waren aangevraagd. De CV Reitdiep kan tegen het besluit in beroep gaan bij de Raad van State.