nieuws

14 okt 2002, 00:12

Waterschap Noorderzijlvest ziet winter ‘met angst en beven tegemoet’

Het Groningse waterschap Noorderzijlvest ziet de naderende winter, vanwege de versnelde bodemdaling, ‘met angst en beven tegemoet’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens woordvoerder G. Davidsen van het waterschap Noorderzijlvest betekent de snellere bodemdaling niet dat er nieuwe waterstaatkundige maatregelen moeten worden genomen, maar wel dat de reeds geplande maatregelen snel moeten worden uitgevoerd. Het waterschap maakt zich daarbij vooral zorgen om het feit dat er nog steeds geen nieuw gemaal is gebouwd in de gemeente Winsum, het gemaal Schaphalsterzijl. De bouw van dit nieuwe gemaal is nog niet gestart na protesten van een stichting die de bestaande historische sluizen willen behouden.
‘Het nieuwe gemaal Schaphalterszijl had er al moeten staan. We zien daarom met angst en beven de komende winter tegemoet. Met name bij Bedum, waar de bodem nu al 15 cm is gedaald, zal het heel erg moeilijk worden om bij zware regenval de waterstand op het gewenste peil te houden’, zegt Davidsen. De gemeenteraad van Winsum moet zich deze maand definitief uitspreken over de bouw van het nieuwe, negen miljoen euro kostende gemaal in Schaphalsterzijl.