nieuws

06 jun 2012, 16:04

Warenmarkt op Grote Markt moet wijken voor terrassen en evenementen

De warenmarkt op de Grote Markt verdwijnt als het aan het college van B&W ligt. De nieuwe Grote Markt moet na de bouw van het Forum en de nieuwe Oostwand kleiner en sfeervoller worden. Burgemeester en Wethouders denken na over de toekomst van het plein. Door de warenmarkt te schrappen, ontstaat meer ruimte voor evenementen en terrassen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college gaat de plannen bespreken met marktkooplui, vaste standplaatshouders en andere belanghebbenden. De uitkomsten worden meegenomen in een visie op de toekomst van de markt. De keuze om de warenmarkt te schrappen heeft consequenties voor de warenmarkt. Uit het gesprek moeten oplossingen komen.

Gelijktijdig met de visieontwikkeling zal het college dit najaar ook de ligging van de fietsroute op de Grote Markt presenteren.