nieuws

20 dec 2000, 00:12

Wallage wil compensatie voor inzet politie bij azc's

Korpsbeheerder Jacques Wallage van Groningen wil niet tornen aan eerder met het Rijk gemaakte afspraken over politie-inzet rond asielzoekerscentra. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is gestart met een onderzoek naar de mate waarin het inleveren van agenten de politiesterkte in Groningen wezenlijk schaadt. Den Haag meent, dat het minder kan met het aantal politieagenten, onder meer vanwege het kleinere aantal asielzoekers dat naar de provincie komt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Rijk zou graag zien dat in 2003 dertien formatieplaatsen verdwijnen. Groningen wil wel praten over een eventuele vermindering bij nieuw te creëren azc’s, maar stelt dat de nu door de overheid heroverwogen formatieplaatsen zwart op wit staan. Onder de burgemeesters van de provincie Groningen heerst twijfel over het handhaven van de door hen gewenste sterkte van het korps, zo bleek tijdens gesprekken in het regionaal college.
In de soms moeizame jaren die aan de komst van een aantal azc’s vooraf gingen, is er door de burgemeesters vaak op gewezen dat de asielzoekerscentra gepaard zouden gaan met een versterking van het politiekorps. Dit moest het verzet van bijvoorbeeld buurtbewoners verkleinen.
Burgemeester Wallage gaat er tot nader bericht uit Den Haag vanuit, dat er een oplossing wordt gevonden waar geen rechters aan te pas hoeven komen. ,,Het is vooralsnog een ambtelijke kwestie’’, aldus zijn woordvoerder.