nieuws

25 mrt 2001, 00:12

Wallage waarschuwt voor erosie democratie

Burgemeester Wallage van Groningen waarschuwt voor het teveel beschouwen van de overheid als bedrijf. Deze sinds de kabinetten Lubbers opgekomen gedachte, er wordt nu zelfs gesproken van de B.V. Nederland, werkt misleidend. ‘’Shell is geen democratie en de overheid geen bedrijf’’, stelt hij.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De insteek is anders; ‘’Het leveren van diensten, het vormen en uitvoeren van het beleid staat altijd in functie van de parlementaire democratie’’. Door het te sterk richten van de overheid op de markt loopt de democratie gevaar te slijten. Zaken als marketingtechnieken en public relations moeten door de overheid in een goede verhouding toegepast worden.
Wallage erkent dat in de Lubbers-jaren de verzorgingsstaat wellicht wat ‘te veel hooi op z’n vork had genomen’, zei hij donderdagmiddag op het congres ‘Communicatie in bedrijfsleven en overheid, wat kunnen we van elkaar leren?’ in Den Haag. Maar wie de overheid al te veel gaat beschouwen als een bedrijf, kan bijdragen aan ‘de erosie van het democratisch besef’, zoals Wallage het noemt.
‘’Het is tijd voor een revival van het besef dat de publieke dienst niet zomaar een dienst is, maar juist iets bijzonders’’, hield hij de congresgangers voor. ‘’Bij het bedrijfsleven dient het bestuur de onderneming, bij de overheid dient de organisatie het publieke bestel’’. ‘’In een bedrijf zijn de klanten inderdaad de afnemer, in het geval van de overheid zijn de klanten feitelijk ook opdrachtgever’’.
En dat kan tot tegenstellingen leiden in wat een ‘gewoon’ bedrijf gedaan zou hebben in vergelijking met de overheid. ‘’Het stadsbestuur maakt de binnenstad autoluw, ook als een aantal winkeliers daar tegen is’’. Uiteraard moest Wallage toegeven dat het ook andersom wel eens het geval is, ‘’als bijvoorbeeld bij een referendum een bijzonder binnenstadsplan van tafel wordt geveegd’’.