nieuws

22 sep 2002, 00:12

Wallage vraagt Groningers auto zondag rustdag te geven

Burgemeester Wallage heeft vrijdag, samen met de andere leden van het college van B en W, een oproep gedaan aan alle inwoners van Groningen om zondag de auto te laten staan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B en W in Groningen doet de oproep in het kader van de Autovrije Dag, die zondag 22 september in tal van Nederlandse steden wordt gehouden.
Zondag 22 september vindt in heel Europa en dus ook in Groningen de Autovrije Dag plaats. Eén dag per jaar krijgt iedereen de kans zijn of haar woonplaats schoner, rustiger en veiliger te beleven. Dit jaar geen afgesloten straten in de stad. Maar wel een opvallende paginagrote advertentie in het huis-aan-huis blad De Groninger Gezinsbode. Met daarin aan iedere Stadjer de oproep van B&W om zondag 22 september de auto écht even een dagje te laten staan. ‘Omwille van het milieu en de leefbaarheid in de stad. Eén dag per jaar met elkaar laten zien dat het in feite élke dag anders kan’, aldus een woordvoerder van de gemeente Groningen.
Waarom een autovrije dag?
Eén dag per jaar krijgt iedere Nederlander – en alle Stadjers dus ook - de kans zijn/haar woonplaats schoner, rustiger en veiliger te ervaren en stil te staan bij de impact van de auto op het dagelijks leven. Natuurlijk, de vierwieler is erg handig maar zorgt en passant voor geluidhinder, vormt een bedreiging voor de volksgezondheid, verhoogt het broeikaseffect en zorgt voor ruim 1.100 doden per jaar… Eén dag per jaar de auto laten staan is natuurlijk niet genoeg. Maar voor de automobilist is de autovrije dag wél een prikkel om ook de rest van het jaar de auto bewuster te gebruiken. Vooral op al die vele korte ritjes (naar de supermarkt, kinderen op school afleveren, …) is een hoop gemakkelijke winst te halen. Oók in Groningen en vandaar die oproep. Voor meer info: www.autovrijedag.nl