nieuws

03 feb 2009, 20:08

Wallage start spectaculaire nieuwbouw Kempkensberg

Burgemeester Jacques Wallage heeft een start gemaakt met de bouw van weer een mega-project voor Groningen: het nieuwe gebouw van de IB-Groep en de Belastingdienst. Dat wordt straks een grote blikvanger bij het Sterrebos. Maar als het klaar is in 2011 geniet de burgemeester al een tijdje van zijn pensioen, want hij vertrekt in juni en dit was dus vermoedelijk zijn laatste bouwstart van een project van zo’n grote omvang. Het project omvat het ontwerp, de bouw en de financiering van het nieuwe kantoor van de Informatie Beheer Groep en de Belastingdienst (47.000 m²), inclusief het beheer en onderhoud van het gebouw en verzorging van facilitaire diensten voor een periode van 20 jaar. Het gebouw biedt plaats aan ongeveer 2500 werkplekken en krijgt parkeerfaciliteiten voor 1500 fietsen en 675 auto’s, die grotendeels in een ondergrondse parkeergarage worden ondergebracht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarboven komt een grote openbare stadstuin met waterpartij en een multifunctioneel paviljoen met commerciële functies.
Het gebouw wordt in maart 2011 opgeleverd, waarna gestart wordt met de sloop van de huidige kantoortorens van de Informatie Beheer Groep en Belastingdienst op de Kempkensberg en de aanleg van de parkeergarage, stadstuin en het paviljoen.

Een belangrijk onderdeel van het project is de ecologische aansluiting op het naastgelegen Sterrebos. De inrichting en het beheer van het groen zijn dusdanig afgestemd dat, naast een voor mensen aantrekkelijke werkomgeving, ook een ecologische meerwaarde voor de omgeving wordt gecreëerd.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol en is daarom integraal in het ontwerp opgenomen. De gevel, de materialisering, de afwerking en integratie van installaties zijn afgestemd op een hoge mate van duurzaamheid en een minimale milieubelasting. Daarnaast kan de restenergie van de kantoren en het datacentrum van de Informatie Beheer Groep op termijn gebruikt worden voor het verwarmen van in de toekomst te realiseren woningen aan de rand van het plangebied. Tevens is het gebouw op termijn om te bouwen naar woningen. Hiertoe is reeds vroegtijdig nagedacht over onder andere de plaats van liften, installaties, trappen en het gevelconcept. Dit alles heeft er toe geleid dat het gebouw één van de duurzaamste kantoorgebouwen van Nederland wordt.