nieuws

24 feb 2002, 00:12

Wallage spreekt over zijn ervaringen met vrouwen

Burgemeester Jacques Wallage van Groningen houdt donderdag 7 maart een bijzondere lezing. Hij spreekt er dan over zijn ervaringen met vrouwen in top-functies.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wallage is die avond in het Academiegebouw een gastspreker bij de Aletta Jacobslezing. Die lezing wordt uitgesproken door prof. Agneta Fischer. Zij is hoogleraar ‘vrouwen en organisaties’ aan de Universiteit van Amsterdam. Het onderwerp van haar lezing vormt de vraag hoe het komt dat niet meer vrouwen doorstromen tot de echte top-functies in Nederland. Veel vrouwen lukt het niet om door een zogenaamd ‘glazen plafond’ heen te breken. Burgemeester Wallage is gevraagd een toelichting te geven vanuit zijn eigen ervaring. Wallage komt er meteen met voorstellen om te komen tot een arbeidsklimaat waarin vrouwen zich ook in de hoogste topfuncties meer thuis voelen.