nieuws

25 feb 2001, 00:12

‘Wallage maakte vergissing met uitspraak over vernieuwing Noordwand’

Burgemeester Wallage van Groningen heeft woensdagavond na de uitslag van het referendum een fout gemaakt met zijn bewering dat er over vijf jaar toch een compleet vernieuwde noordwand van de Grote Markt zal staan. Dat heeft wethouder W. Smink donderdagavond gezegd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Smink reageerde daarmee op een opmerkelijke uitlating van burgemeester Wallage die betoogde dat het goed zou zijn om toch investeerders in de noordzijde van de Grote Markt te interesseren, ook zonder parkeergarage. De burgemeester liet daarbij opimistisch weten dat er volgens hem binnen vijf jaar toch een compleet vernieuwde noordwand zou zijn. Die opmerking leek volstrekt in strijd met uitlatingen eerder van wethouders die volhielden dat er zonder parkeergarage geen investeerders zijn die willen zorgen voor een collectieve, aanpak van de noordwand. De burgemeester leek darmee bovendien het comite GGGM impliciet gelijk te geven die steeds heeft betoogd dat een vernieuwing van de noordwand echt niet afhankelijk is van een parkeergarage. Volgens Smink hebben de wethouders de uitlatingen van Wallage donderdag aan de orde gesteld in het college-overleg. Daar liet burgemester Wallage weten – aldus Smink – dat zijn uitspraak een vergissing of een fout was.
In elk geval lijkt de sfeer er binnen het college niet door verstoord. Smink benadrukte dat burgemeester Wallage zijn uitlatingen met de beste bedoelingen had gedaan om aan te geven dat het noodzakelijk is investeerders in Groningen te interesseren.
Smink zei een en ander in een interview met TV Noord. Daarin liet hij ook weten de kritiek van de vroegere D66 wethouder Henk Pijlman, dat de andere wethouders zich te weinig zouden hebben ingespannen, niet te delen. Volgens Smink heeft men name wethouder Koen Schuiling (VVD) wel degelijk gedaan wat hij kon Volgens Smink was er eigenlijk geen kruid gewasen tegen de enorme weerstand in de bevolking tegen de parkeergarage. ‘De strijd is eerlijk gestreden. We hebben een nederlaag geinvaseerd. We zullen nu moeten kijken hoe het verder moet’, aldus Smink. Hij voegde daar wel aan toe dat er volgens hem geen peil op is te trekken wanneer er een nieuw plan komt voor de noordwand. ‘Dat kan nog heel erg lang gaan duren. Ik zou echt niet weten hoe het moet’.