nieuws

29 okt 2002, 00:12

Wallage: ‘Groningse politie loopt financieel aan de grond’

Burgemeester Wallage van Groningen heeft in zijn functie van beheerder van het korps van de Regiopolitie Groningen stevig aan de bel getrokken over de financiële situatie van de Groningse politie. ‘Er is een groot risico dat wij financieel aan de grond lopen’, zo zei hij zojuist voor Radio Noord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens burgemeester Wallage is de financiële positie van de Groningse politie op dit ogenblik nog niet echt rampzalig. Maar de politie komt op korte termijn voor hoge kosten te staan omdat er geïnvesteerd moet worden in automatisering, in afvloeiingsregelingen voor oudere medewerkers en in scholing.
Volgens hem is er dringend extra geld nodig voor de Groningse politie om de te leveren prestaties waar te kunnen maken. Volgens Wallage gaat het om een bedrag van 10 miljoen euro. ‘Wij willen best praten over resultaten. Maar dan moet men ons wel de middelen geven om die prestaties te kunnen leveren. Gelijk oversteken’, zo betoogde Wallage.