nieuws

23 jan 2001, 00:12

Wallage geeft omstreden asielzoekersrapport niet vrij

De Groningse driehoek van burgemeester, justitie en politie heeft besloten het nog geheime rapport over criminele asielzoekers niet openbaar te maken. In een brief aan de staatssecretaris beklemtoont Wallage het vertrouwelijke karakters van het verslag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,Deze is geschreven in het vertrouwen dat de informatie alleen door de leden van de driehoek zou worden gelezen’’, stelt de burgemeester en korpsbeheerder. ,,Wanneer ik nu deze rapportage alsnog openbaar zou maken zou dat een ernstige belasting vormen voor de wijze waarop de driehoek in de toekomst geïnformeerd zou worden. Ik acht dat niet verantwoord.’’
Het geheime rapport werd al een jaar geleden, in februari 2000, aan de Groningse driehoek gepresenteerd. Het verslag is opgesteld nadat in een rapportage is april 1999 een beeld was geschetst van de midden- en zware criminaliteit in de regio. In dit relaas werden opmerkingen gemaakt over toenemende criminaliteit onder asielzoekers, die voor de driehoek aanleiding gaven om daar nader onderzoek naar te verrichten.
De Groningse burgemeester Jacques Wallage ging donderdag 18 januari in een interview in Trouw uitgebreid in op het nog vertrouwelijke onderzoek van de Groningse recherche. Wallage zei dat criminele asielzoekers sneller uit de asielprocedure gezet moeten worden en oogstte met deze opmerking veel bijval in de Tweede Kamer. ,,Ik wilde voorkomen dat ik door slechts over de vertrouwelijkheid te spreken, bij zou dragen aan de taboesfeer die al teveel rond dit vraagstuk leeft’’, verklaart Wallage zijn uitlatingen. ,,Bovendien wilde ik tot uitdrukking brengen dat het vooral om een landelijk vraagstuk gaat.’’
De Groningse gemeenteraad was hier minder over te spreken. De fractievoorzitters van de raad kwamen donderdag in spoedberaad bijeen om te vragen het rapport openbaar te maken. Ook andere Groningse burgemeesters en Tweede Kamerleden hebben gevraagd de resultaten van het onderzoek bekend te maken.