nieuws

09 sep 2009, 14:02

Wallage aan de slag als bijzonder hoogleraar bij RUG

Oud-burgemeester Jacques Wallage is met ingang van september aangesteld als bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur bij het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid (ISW) van de Rijksuniversiteit Groningen. Wallage zal zich in deze functie vooral gaan richten op de vraag hoe het openbaar bestuur zijn rol het beste kan vervullen, terwijl het recht doet aan de verschillende culturele identiteiten in Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wallage heeft zich in zijn lange politieke carrière vaak betrokken getoond bij het integratievraagstuk. Hij heeft meerdere publicaties over dit onderwerp op zijn naam staan. Met zijn benoeming hoopt hij een brug te slaan tussen de wetenschap en het feitelijk overheidsbeleid.

Het ISW is een multidisciplinair en interuniversitair onderzoeksinstituut dat door middel van wetenschappelijk onderzoek inzicht wil verschaffen in de manier waarop een sociaal weerbare samenleving gecreëerd kan worden.