nieuws

27 aug 2001, 00:12

Waddenzee mogelijk werelderfgoed

De Waddenzee wordt mogelijk een werelderfgoed. Nederland, Duitsland en Denemarken bespreken binnenkort aanmelding van het natuurgebied bij de werelderfgoedlijst van de Unesco. De Waddenzee komt dan in dezelfde rij als de Egytische piramiden en het oude Jeruzalem.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat blijkt uit een brochure van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Volgens het ministerie zijn de Wadden van een uitzonderlijke universele waarde, onvervangbaar en uniek. De status van werelderfgoed biedt kansen, zo meent het ministerie. ,,De recreatieve waarde van het gebied kan alleen maar groter worden door de internationale erkenning'', aldus de overheidsbrochure, die daaraan toevoegt dat zonering en limieten aan slaap- en ligplaatsen de leefbaarheid van de eigen bevolking kan beschermen.
De aanmelding wordt door bewindslieden van Nederland, Duitsland en Denemarken 31 oktober besproken op de negende Waddenzee-conferentie in het Deense Esbjerg. Nederland wordt vertegenwoordigd door staatssecretaris Faber (Natuurbeheer). Nederland heeft al zeven locaties op de werelderfgoedlijst. Dat zijn Schokland, de verdedigingsstelling van Amsterdam, de Kinderdijk, Willemstad (Antillen), Woudagemaal, Droogmakerij Beemster en het Rietveld Schröderhuis.