nieuws

14 jul 2014, 11:11

Waddenzee deels ‘op slot’ voor garnalenvissers

Het sluiten van zeegebieden moet leiden tot natuurherstel in de Waddenzee. Die maatregel is onderdeel van een pakket afspraken tussen natuurorganisaties, de visserijsector en de overheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om de natuur de kans te geven om te herstellen gaat 6,5 procent van de gebieden waar op garnalen wordt gevist op slot. Dat kan later nog meer worden.

Ook andere maatregelen moeten leiden tot natuurherstel. Vissers en natuurorganisaties kunnen vanaf september geld aanvragen voor projecten die bijdragen aan het herstel van de flora en fauna in specifieke delen van de Waddenzee. Het gaat daarbij vooral om gebieden waar op garnalen wordt gevist.

De bijdragen voor projecten worden betaald door het ministerie van Economische Zaken, het Waddenfonds en de visserij. Zij gaan meebetalen aan projecten die zich richten op innovaties en verduurzaming van de garnalenvisserij.