nieuws

27 apr 2001, 00:12

Waddenvereniging: Nieuwe afvalinstallatie EPON loost teveel kwik

De afvalvergassingsinstallatie die elektriciteitsbedrijf Epon in de Eemshaven wil bouwen, zal meer kwik en zware metalen lozen dan andere varianten. Dat zeggen de Waddenvereniging, de Milieufederaties Groningen en Friesland en de Duitse gemeente Borkum, in een gezamenlijke bezwaarbrief aan de Gedeputeerde Staten Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De milieuorganisaties vinden de techniek die Epon wil gebruiken niet de best mogelijke. Volgens hen vormen installaties die afval verbranden met de huidige technieken een minder zware belasting voor het milieu dan vergassingsinstallaties. Zij baseren zich op het milieueffectrapport dat Epon heeft laten opstellen over de gewenste installatie.
Epon wil in de afvalverwerkingsinstallatie jaarlijks 200 duizend ton rioolslib, hout, en ander afval vergassen en daarmee elektriciteit opwekken. Het bedrijf was vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar. Gedeputeerde Staten moet zich nog over de milieueffectrapportage van Epon buigen.