nieuws

22 aug 2000, 00:12

Waddenvereniging geïnteresseerd in Groningse, horizontale windmolen

De Waddenvereniging heeft met belangstelling gereageerd op het bericht dat in Groningen een nieuwe molen is ontwikkeld, uniek in de wereld

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Waddenvereniging die kritisch staat ten opzichte van horizonvervuiling van grootschalige windmolens, is belangstellend. ‘Wij zijn niet zonder meer positief over windmolens in het algemeen. Ze kunnen niet alleen zorgen voor horizonvervuiling, maar vormen soms ook een gevaar voor vogels. Bovendien is het energie-rendement vaak minder groot dan wordt voorgespiegeld’, aldus woordvoerder mevr. J. Stoop. Mocht de nieuwe Groningse windmolen één van deze nadelen verminderen, en de andere niet vergroten, dan zou het nieuwe type zeker aantrekkelijk kunnen zijn, aldus de Waddenvereniging.