nieuws

18 mrt 2008, 21:09

Waar dwarrelen de Zuiderzeelijn-miljarden neer in Groningen?

Minister Eurlings moet zich gisteren een soort Sinterklaas hebben gevoeld. Hij kon miljarden toekennen aan noordelijke projecten als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Commissaris der Koningin Max van den Berg gaat er overigens van uit dat de Zuiderzeelijn in de toekomst toch weer op de agenda komt al was het alleen maar om de drukke Randstad straks snel te verbinden met de snel groeiende economieën van oost- en noord Europa. Maar voorlopig zat er voor Groningen niets anders op dan de miljarden in dank te aanvaarden en te zoeken naar te financieren projecten. Waar gaat al het geld naar toe?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De afgelopen weken is met het Rijk gesproken over de samenstelling van en de spelregels voor het Regiospecifiek pakket, dat bestaat uit drie onderdelen: een regionaal bereikbaarheidspakket, een ruimtelijk-economisch programma en een regionaal mobiliteitsfonds. Hiervoor komt € 2,83 miljard beschikbaar, waarvan € 2,16 miljard rijksbijdrage is (inclusief 160 miljoen motie Koopmans) en € 0,67 miljard de bijdrage uit de regio.

Regionaal bereikbaarheidspakket


Het bereikbaarheidspakket bestaat uit aantal concrete projecten waarvan rijk en regio gezamenlijk hebben vastgesteld, dat deze op goede wijze aansluiten bij de beoogde doelen. Voor dit pakket is ca. € 1,1miljard beschikbaar.

Ter verbetering van de bereikbaarheid zijn de volgende openbaar vervoerprojecten aangewezen:
• spoor Zwolle-Herfte;
• spoor boog Hoogeveen;
• spoor Leeuwarden-Groningen;
• spoor Zwolle-Groningen (overwegveiligheid + Europapark);
• spoor Zwolle-Leeuwarden (overwegveiligheid);
• stations Assen-Zuid/Leeuwarden-Werpsterhoek;
• kolibri trein Groningen/Veendam; opwaardering stations; kolibri regionale Q-liners en een aantal overige maatregelen waaronder toegankelijkheid perrons.

WEGEN:

Op het gebied van weg-infrastructuur zijn de volgende projecten in beeld:
• bereikbaarheid Leeuwarden;
• bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Assen FlorijnAs;
• A7: zuidelijke ringweg Groningen;
• N50 Ramspol-Ens.

Regionaal mobiliteitsfonds
Het fonds van ca. € 990 miljoen is beschikbaar voor projecten, die in principe kunnen worden gerealiseerd voor 2020. De inzet van middelen uit het mobiliteitsfonds is een decentrale verantwoordelijkheid.

Voor het verbeteren van het openbaar vervoer zijn de volgende projecten in beeld:
• aanleg spoorlijn Heerenveen – Drachten - Groningen;
• Kolibri 2e fase (2e tramlijn uit het Regiotram concept);
• Veenkoloniën: spoorlijn Veendam-Stadskanaal;
• verbetering spoorlijn Emmen - Coevorden - Zwolle.

Ter verbetering van de weg-infrastructuur heeft de regio de volgende projecten opgevoerd:
• bereikbaarheid gebiedsontwikkelingen: Emmen-centrum, Centrale Zone Groningen, Noordoost Fryslân/centrale as en Heerenveen;
• bereikbaarheid Lauwersmeergebied;
• A7 knooppunt Joure;
• N31 traverse Harlingen.


Ruimtelijk-economisch pakket


In het ruimtelijk-economisch programma is ruimte voor projecten gericht op economische ontwikkeling en het creëren van banen. Dit pakket bestaat uit 12 programmalijnen: Energie, Watertechnolgie, Sensortechnologie, Lifesciences, Agribusiness, Chemie, Toerisme, Metaal en scheepsbouw, Algemeen MKB-beleid, Arbeidspotentieel, Vestigingslocaties en Woon- en leefklimaat. Het REP-budget is € 600 miljoen bestaande uit de volgende bijdragen: rijk € 300 miljoen, kennisinstellingen/markt € 200 miljoen en decentrale overheden € 100 miljoen. Hierbij ligt de besluitvorming ⅓ gedeeld met ministerie van Economische Zaken en voor voor ⅔ in de regio. Er wordt ruimte geboden om projecten met uitstraling snel uit te voeren.