nieuws

24 jul 2002, 00:12

VVD wil SSH heroprichten

De Groningse VVD fractie heeft het college gevraagd de heroprichting van de Stichting Studenten Huisvesting (SSH) te onderzoeken. Volgens de VVD zorgde de SSH destijds voor meer studentenwoonruimte dan woningcorporatie IN tegenwoordig.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De volgens VVD-raadslid Mark Boumans goed functionerende woningcorporatie voor studenten is midden jaren negentig opgegaan in IN als gevolg van de afnemende vraag naar studentenkamers en een algehele fusiedrang. Maar IN heeft sindsdien veel te weinig geïnvesteerd in nieuwe studentenkamers, stelt de VVD. Voor IN zou de studentenmarkt commercieel niet interessant genoeg zijn.
Voor een aparte woningcorporatie voor studenten zou dit niet gelden, omdat die zich helemaal op deze markt kan storten. Een heropgerichte SSH zou met financiële steun van de gemeente nieuwe collectieve voorzieningen voor studenten kunnen treffen en de bestaande panden beheren. Volgens de VVD biedt deze oplossing meer perspectief dan de woningnood aan de markt over te laten, omdat het momenteel fiscaal erg onaantrekkelijk is om kamers te verhuren.