nieuws

26 mrt 2009, 09:09

VVD: ‘Verplaatsing Sociale Dienst slecht voor binnenstad’

Oppositiepartij VVD vindt het een slechte zaak voor de binnenstad van Groningen dat de Sociale Dienst gaat verhuizen naar het Europapark. Gemeenteraadslid Joost van Keulen hekelt in zijn weblog in de Digitale Stad Groningen het feit dat de PvdA inhoudelijk ook tegen die verhuizing is, maar er uit overwegingen van bestuurlijke stabiliteit toch akkoord mee is gegaan. Van Keulen meldt:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Vandaag hebben we het in de gemeenteraad over de verhuisplannen van de Sociale Dienst gehad. De VVD heeft vanaf het begin aangegeven niets in deze plannen te zien. SoZaWe hoort in de binnenstad. Daar is de dienst toegankelijker voor de mensen die er moeten zijn, maar ook kunnen de ambtenaren die daar werken makkelijker even de stad in. Dat is goed voor de binnenstad, die binnenstad die voor ons zo belangrijk is. Die binnenstad is zo belangrijk dat we een (té) strak beleid voeren als het aankomt op het toelaten van ondernemersactiviteiten op de bedrijventerreinen. Probeer maar eens een tuincentrum te openen op een bedrijventerrein: dat gaat je niet lukken.

De VVD vindt het dan ook onrechtvaardig om enerzijds detailhandel te verbieden op de perifere bedrijventerreinen onder het motto van ‘bescherming van de binnenstad’, maar anderzijds wel je eigen diensten te verhuizen naar de rand van de stad.


Vanavond bleek dat een meerderheid van de PvdA-fractie inhoudelijk ook tegen de verhuizing is, maar onder druk van het college toch voor heeft gestemd. Kortom: om de lieve vrede te bewaren geven de sociaaldemocraten 65 miljoen euro uit aan een gebouw dat komt op een lokatie waar we het niet willen hebben. ‘Bestuurlijke verantwoordelijkheid’, heet dat. Zelfs na een jaar van praten tegen het college dat ze het er niet mee eens waren, een jaar waarin het college niet tot nauwelijks bewoog, is ‘bestuurlijke verantwoordelijkheid’ (’in je hok blijven’, in politiek jargon) meer waard dan 65 miljoen euro belastinggeld.


Je vraagt je af wat je als wethouder moet doen om naar huis te worden gestuurd…’’

(Deze en meer politieke weblogs in: wwww.dsg.nl )