nieuws

01 mei 2009, 09:09

VVD Groningen: ‘ Wilhelmus bij naturalisatie- ceremonie nieuwe Nederlanders’

De fractie van de VVD in de gemeenteraad van Groningen vindt dat het Wilhelmus een plaats moet krijgen in de naturalisatie-ceremonie voor mensen die het Nederlanderschap verwerven. Fractievoorzitter Betty de Boer van de VVD gaat daarom B en W van Groningen vragen voortaan het zingen van het Wilhelmus en onderdeel te laten vormen van de ceremonie, zo schrijft ze in haar weblog in de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl). Mevrouw De Boer:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’In deze week van Koninginnedagviering heb ik samen met Berend de Boer, lid van onze schaduwfractie, en bestuurslid van de Nederlandse Bond van Oranjeverenigingen en de Oranjvereniging in Haren, voorgesteld om het Wilhelmus een plaats te geven in de Naturalisatieprocedure. Berend kwam met dit voorstel nadat hij een aantal keren de naturalisatie van nieuwe Nederlanders had bijgewoond in Groningen. –


Het lied staat voor vaderlandsliefde, saamhorigheid en voor binding met Nederland. Bovendien geeft het enige warmte aan de doorgaans sobere naturalisatieceremonies. Ook moet de tekst van het Wilhelmus, die meestal ook voor oorspronkelijke Nederlanders moeilijk te begrijpen is, toegelicht worden bij het inburgeringsproces. Het verzoek wat we hebben ingediend luidt als volgt.


Nederlander worden is een bijzondere gebeurtenis. Sinds 1 oktober 2006 zijn gemeenten daarom verplicht om regelmatig een naturalisatieceremonie te organiseren. Dit biedt de mogelijkheid in een feestelijke bijeenkomst stil te staan bij het verkrijgen van het Nederlandse staatsburgerschap. Op deze wijze worden nieuwe Nederlanders extra welkom geheten. Deze plechtigheid benadrukt op zeer individuele en persoonlijke wijze het belang dat de overheid hecht aan de vrijwillige keuze voor de Nederlandse nationaliteit. Dit heeft ongetwijfeld een positief effect op het verdere integratieproces.


In veel gemeenten - waaronder Amsterdam en Utrecht - is het gebruikelijk om, nadat de naturalisanten het besluit van het Nederlanderschap in ontvangst hebben genomen, het Wilhelmus te zingen/ten gehore te brengen. In Groningen kennen wij deze traditie helaas niet. Echter, juist door middel van het volkslied kunnen we onze nationale eenheid en identiteit het best verwoorden. Het Wilhelmus neemt het op voor (godsdienst-)vrijheid, vluchtelingen en het individu. In deze tijden van oorlogen, onderdrukking, discriminatie en onrecht is het Wilhelmus daarom blijvend actueel. Het valt daarom ook te betreuren dat in het hedendaagse onderwijs relatief weinig aandacht wordt besteedt aan de inhoud en betekenis van het Wilhelmus.


De VVD-fractie is van mening dat het volkslied een plaats in de naturalisatieceremonie verdient en verzoekt de burgemeester van Groningen daarom vriendelijk voortaan het Wilhelmus een plaats te geven in de plechtigheid. Medelanders worden tijdens de naturalisatiebijeenkomst Nederlanders. Er komt een bijzondere band tot stand tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de nieuwe staatsburger. Het Wilhelmus is hier bij uitstek geschikt voor.’’

 

www.dsg.nl