nieuws

10 apr 2012, 09:09

VVD Groningen tegen extra geld voor zwakke scholen

De Statenfractie van de VVD in Groningen heeft zich gekeerd tegen wat zij noemt ‘het belonen van zwakke scholen in de Provincie.’ Er ligt, zo meldt de VVD, € 450.000,- klaar om besteed te worden aan verbetering van het onderwijs. Maar de VVD wil zwakke scholen niet langer ‘belonen voor falend beleid’. Dat werkt niet, aldus Bouke-Jan Vlonk, lid Statenfractie VVD, en ‘het is niets anders dan symboolpolitiek.’ Liever ziet de VVD, dat het voorbeeld van Friesland en Drenthe wordt gevolgd. Daar krijgen goed presterende scholen extra middelen om de zwakke scholen te helpen.
De Statenfractie van de VVD in Groningen heeft zich gekeerd tegen wat zij noemt ‘het belonen van zwakke scholen in de Provincie.’ Er ligt, zo meldt de VVD, € 450.000,- klaar om besteed te worden aan verbetering van het onderwijs. Maar de VVD wil zwakke scholen niet langer ‘belonen voor falend beleid’. Dat werkt niet, aldus Bouke-Jan Vlonk, lid Statenfractie VVD, en ‘het is niets anders dan symboolpolitiek.’ Liever ziet de VVD, dat het voorbeeld van Friesland en Drenthe wordt gevolgd. Daar krijgen goed presterende scholen extra middelen om de zwakke scholen te helpen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Twinning’ heet het beleid, waarbij goed presterende scholen hun kennis en ervaring delen met zwakke scholen. Goed presterende scholen hebben immers aangetoond overheidsgeld wel goed te kunnen aanwenden. Zo wordt goed beleid beloond. Daar kunnen ook zwakke scholen van profiteren.

Vervanging, voorbereiding, uitzetten van beleidslijnen en scholing van leerkrachten: dat zijn onderwerpen die de zwakken van de sterkeren kunnen leren. Volgens de VVD kan de Provincie het geld beter inzetten op dit twinning-beleid.

Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen in Friesland en Drenthe is veel sterker teruggelopen dan in Groningen. Groningen presteert nog steeds onder het landelijk gemiddelde. Ondanks de reeds 2 jaar geleden besteedde extra provinciale bijdrage van € 650.000 en een grote Rijksbijdrage. Friesland en Drenthe hebben wel een kwaliteitssprong gemaakt. In Drenthe wordt ook gewerkt met fusies tussen kleine scholen.

De vernieuwde scholen die dan ontstaan zijn beter toegerust om de huidige onderwijsconcepten vorm en inhoud te geven. Met een beter klimaat voor de leerlingen.

Daarnaast heeft de VVD 2 jaar geleden al aangedrongen op meetbare criteria. De VVD wil resultaten kunnen toetsen als scholen aankloppen voor financiële ondersteuning. Ook heeft de VVD toen geconstateerd dat er in gebieden met zwakke scholen ook scholen zijn die het uitstekend doen. Dáár moet iets mee
gedaan worden. Immers, volgens de VVD heeft elk kind recht op goed onderwijs.