nieuws

07 okt 2011, 10:10

VVD Groningen: ‘Stad snoept te veel cultuurgeld, ten koste van Ommelanden’

Volgens de VVD in Provinciale Staten van Groningen gaat er veel te veel cultuurgeld naar de stad, en komen de Ommelanden er maar bekaaid vanaf.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

VVD-Statenlid Hein Hilarides heeft het College van Gedeputeerde Staten gevraagd opnieuw te kijken naar de verdeling van de cultuursubsidies over Stad en Ommelanden. Volgens de VVD ligt het zwaartepunt nu teveel op de Stad. En krijgen de Ommelanden naar verhouding te weinig. Volgens Hein Hilarides is de balans zoek.


Hilarides reageert hiermee op de noodkreten van belangrijke cultuur-erfgoederen zoals het Nationaal Rijtuigen Museum, het Museum Stad Appingedam en de Groninger Borgen zoals de Borg Verhildersum. Die luidden onlangs de noodklok, omdat zij wel rekening hebben gehouden met een vermindering van de subsidies. Maar niet met een algehele stopzetting van de subsidies.

Volgens Hein Hilarides is deze ingreep al te drastisch.
Hein Hilarides: “Niet alleen de Stad bepaalt het beeld van ons cultureel erfgoed. Ook in de rest van de Provincie wordt voor een belangrijk deel het beeld gevormd. Alle erfgoederen bij elkaar vertellen gezamenlijk het rijke ‘Verhaal van Groningen’. We hebben in de Concept Cultuurnota bepaald, dat het ‘Verhaal van Groningen’ een van de belangrijkste speerpunten van het toekomstige beleid moet worden.

De VVD vindt, dat het een kleurrijk, maar evenwichtig verhaal moet worden. Niet het verhaal van de Stad alleen. Daarmee wordt ook de geschiedenis geen recht gedaan.”, aldus Hilarides.