nieuws

04 jul 2011, 19:07

VVD Groningen Stad roept Statenfractie op nu tegen Forum te stemmen

De fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Groningen roept de VVD Statenfractie op tegen het Groninger Forum te stemmen. Volgens Joost van Keulen maakt het niet uit of er een koppeling is met een kabelbaan: volgens hem moet de VVD sowieso tegen het Forum stemmen. Woensdag vergaderen Provinciale Staten over het voorstel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“De VVD-fractie in de stad wil het Forum met zijn huidige invulling niet. Met of zonder kabelbaan. Heel veel duidelijker kan ik het niet maken. Dat was ons standpunt, dat is ons standpunt en zoals het er nu voorstaat, blijft dat ons standpunt.
De statenfractie van de VVD bevindt zich in een m

oeilijker situatie. Alle coalitiepartners zijn voor het Forum, waarbij de draai van de PvdA nog wel het opmerkelijkst is. Want waren zij niet voor de verkiezingen (die waren op 2 maart, net vier maanden geleden) faliekant tegen het onzalige plan? Jazeker waren zij dat. Henk Staghouwer, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Staten, herinnerde hen daar nog eens fijntjes aan in een ingezonden brief in het Dagblad van het Noorden, afgelopen zaterdag.”


“Maar goed, terug naar de VVD in de provincie. Natuurlijk wordt er van alle kanten druk uitgeoefend op de verschillende statenleden om toch maar vooral voor dat Forum te stemmen (lees: kiezersbedrog te plegen). En als het stadsbestuur eindelijk openlijk zijn enthousiasme over de kabelbaan uitspreekt, en stevig toezegt mee te werken aan de planologische uitwerking van de kabelbaan (slechts onder het voorbehoud van een positieve haalbaarheidsstudie), dan is het misschien als uiterste noodzaak gerechtvaardigd om -met een provinciale bril- voor het Forum te stemmen. De provincie gaat immers alleen over de eenmalige toekenning van 35 miljoen euro en heeft niets te maken met de 2,5 miljoen euro structurele exploitatiesubsidie die de gemeente verstrekt. En dat laatste is nou juist waar de stadse VVD-fractie grote moeite mee heeft.”


“Maar de baas in de stad is de gemeenteraad. En die vergadert niet meer voor woensdag. Ondanks allerlei inspanningen achter de schermen heeft de raad geen stevige uitspraak gedaan over de kabelbaan, niet tijdens de vergadering over de rekening en niet tijdens de algemene beschouwingen vorige week. Het afwachten van en het meewerken aan het haalbaarheidsonderzoek is het meest positieve signaal dat is afgegeven. Het college van BenW heeft beloofd de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek ‘serieus af te wegen’. Wat is dat waard?”” (…)


“Dat betekent dat de VVD in de staten in ieder geval op dit moment niet anders kan dan tegen de subsidietoekenning te stemmen. “ Aldus Joost van Keulen.