nieuws

10 jun 2002, 00:12

VVD Groningen op bres voor Verlengde Hereweg

De VVD in de Groningse gemeenteraad is in de bres gesprongen voor het behoud van de Verlengde Hereweg. Volgens de VVD is de Verlengde Hereweg een belangrijke toegangsweg tot de stad, en daarmee een visitekaartje. Maar de kwaliteit van dat kaartje laat zeer te wensen over.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat staat in een Open Brief aan het college van B en W van Groningen, die is opgenomen in het blad ‘Liberaal Vizier’.
Volgens de Groningse liberalen heeft de gemeente wel veel eisen gesteld aan de eigenaren van de fraaie panden aan die weg, maar doet de gemeente Groningen zelf veel te weinig aan het beheer van de openbare ruimte,.
Volgens VVD-gemeenteraadslid Mark Boumans is er bij de (Verlengde) Hereweg vaak sprake van een fantasieloze en monotone inrichting en is er sprake van slecht onderhoud. En aan het begin van de Hereweg zijn twee gaten (rotte kiezen) die nodig moeten worden gevuld.
VVD raadslid Boumans vindt dan ook dat B en W van Groningen samen met bewoners en bedrijfsleven een plan moet ontwikkelen waarmee de Verlengde Hereweg weer het fraaie visitekaartje voor de stad wordt dat het eigenlijk hoort te zijn.