nieuws

01 okt 2002, 00:12

VVD Groningen bezorgd om vossen en roeken

De fractie van de VVD in Provinciale Staten van Groningen maakt zich zorgen om de wild- en landbouwschade die in de provincie Groningen veroorzaakt wordt. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van het Statenlid Wim Haasken aan het college van Gedeputeerde Staten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Haasken hebben landbouwers in de provincie Groningen minder mogelijkheden om op te treden tegen schadelijk wild dan boeren in de andere noordelijke provincies. De afgelopen maanden hebben volgens hem in Groningen diverse landbouweigenaren een ontheffing aangevraagd om wild te mogen bestrijden, en om landbouwschade in granen te voorkomen. Uiteindelijk werd de toestemming wel verkregen, maar dat was pas op een moment dat de oogst al van het land was gehaald, en toen hoefde het niet meer zo nodig.
Groningen werkt wel aan de oprichting van Fauna Beheer Eenheden, waarbij jagers na overleg met boeren en met de provincie schadelijk wild kunnen afschieten. Maar die Fauna Beheer Eenheden zijn er nog steeds niet, aldus Statenlid Haasken. Hij vraagt Gedeputeerde Staten daarom om boeren op voorhand ontheffing te verlenen om kraaien, kauwen en roeken te mogen doden. Ook zouden er doeltreffende maatregelen genomen moeten worden tegen vossen, die hele populaties broedvogels in het Lauwersmeergebied hebben uitgeroeid.