nieuws

26 jul 2010, 08:08

VVD: ‘Groningen stelt dwaze eisen ten aanzien van terrasstoelen’

De fractie van de VVD in de gemeenteraad van Groningen ergert zich groen en geel aan de eisen die de gemeente Groningen horeca-ondernemers oplegt ten aanzien van de kwaliteit van terrasstoelen. Fractievoorzitter Joost van Keulen van de VVD vindt dat de eisen die worden gesteld aan terrasstoelen langzamerhand zo dwaas zijn dat er volgens hem sprake is van ondernemertje pesten. Hij schrijft dat bij schriftelijke vragen aan B en W naar aanleiding van ervaringen van Brasserie Groen. Volgens de gemeente waren de armleuningen en de poten van de stoelen niet van de juiste kleur en moeten daarom vervangen worden. Hieronder de vragen van Joost van Keulen:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Met stijgende verbazing heeft de fractie van de VVD kennisgenomen van de perikelen rond de terrasstoelen in de binnenstad. De regels over het aanzien van de terrassen zijn bedoeld om te voorkomen dat de beeldkwaliteit in de binnenstad niet verslechtert. En niet om ondernemers het leven zuur te maken.

Het kan niet zo zijn dat een ondernemer, die een keurig terras heeft met stoelen in de gevraagde ‘rotanlook’ wordt dwarsgezeten door de gemeente omdat de armleuningen en de poten van de stoelen niet van de juiste kleur zijn. De beeldkwaliteit van het terras van Brasserie Groen is juist beter dan die van een aantal terrassen waar de ‘rotanlook’ wél volledig is doorgevoerd. Als iemand de regels overtreedt, dan moet er gehandhaafd worden. Maar ieder weldenkend mens ziet dat dat hier niet aan de orde is.

Ik kan dan ook niet anders dan concluderen dat de gemeente hier bezig is met een vorm van ‘ondernemertje pesten’. De VVD had gehoopt dat met het aanschuiven van D66 bij het linkse college deze zaken ‘Anders, ja!’ zouden worden. Vooralsnog blijkt hier niets van. Ik hoop dat deze vragen onze ‘liberale’ broeders wakker schudden.

Daar komt bij dat uw college onze stad voor de derde keer binnen twee maanden in de landelijke media voor paal dreigt te zetten. De eerste keer was het gevolg van uw werkelijk bizarre reactie op de motie over het kraakverbod van GroenLinks. De tweede keer waren het de schermen die niet op de Grote Markt mochten. En nu deze affaire, die de interesse van het Algemeen Dagblad heeft gewekt. Dit soort zaken maakt van onze mooie stad een provinciaal dorp, althans in de beeldvorming. Juinen aan de Aa. Mijn fractie is te trots op Groningen om dat zomaar te laten gebeuren.

De VVD zal na de zomer het terrasbeleid opnieuw op de agenda zetten.

Dit brengt mij tot de volgende vragen.

- Bent u bereid om in ieder geval tot na de zomer de ondernemer(s) in kwestie, die geïnvesteerd hebben in fraai en kwalitatief hoogwaardig terrasmeubilair met een ‘rotanlook’ met rust te laten. Zo nee, waarom niet?
- De beeldkwaliteit van het terras van Brasserie Groen is uitstekend. Wat is er mis met aluminium stoelpoten?
- Heeft u geen belangrijker zaken om zich druk over te maken?
- Bent u bereid om bij alle beslissingen die u neemt voortaan eerst even na te denken over de gevolgen hiervan voor de beeldvorming van onze stad? Zo nee, wilt u dan ter compensatie het budget van Marketing Groningen verdubbelen? En als u dat ook niet wilt, bent u dan bereid om een notitie te schrijven waarom we onze stad niet zouden moeten vernoemen?*
- Waarom hecht u er zoveel waarde aan de ondernemers in deze stad dwars te zitten? Welk belang wordt hiermee gediend?
- Wilt u uitleggen wat er zo ‘Anders, ja!’ is aan dit college ten opzichte van het vorige?

Joost van Keulen
VVD
* Suggesties: Juinen, Nieuw-Almelo (vrij naar wethouder De Vries)