nieuws

17 jan 2010, 20:08

VVD ergert zich aan ’minachting’ directeur Groninger Museum, Kees van Twist

De VVD in de gemeenteraad van Groningen is zeer boos op de directeur van het Groninger Museum, Kees van Twist. Dit naar aanleiding van een artikel van Van Twist, dat hij schreef met enkele andere directeuren van Groningse instellingen, over het Groninger Forum. Van Twist en de andere directeuren storen zich al enige tijd aan de VVD en de Stadspartij, die vinden dat de huidige plannen voor het te bouwen Groninger Forum ver onder de maat zijn. De fractievoorzitter van de VVD, Betty de Boer, vindt dat Van Twist zich minachtend heeft uitgelaten over de VVD en pikt dat niet. In de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl) schrijft ze:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 ‘De heren’ directeuren van het Groninger Forum, het Groninger Museum, Biblioned, Images en Groninger Archieven, respectievelijk Van Kampen, Van Twist, Pronk, Bon en De Jonge hebben deze week een tenenkrommende bijdrage in het Dagblad van het Noorden geleverd. We krijgen het nog druk voor de verkiezingen als alle directeuren zich op deze wijze via de media met politieke keuzes gaan bemoeien.


Ze reageren in hun bijdrage op een opiniestuk van voormalig PvdA wethouder Klaas Swaak die eerder deze week een kritische noot kraakt over het Forum. De Forumdirecteuren melden de heer Swaak dat hij op moet houden met onwaarheden over het Forum. Ze schrijven: ‘Het zou verleidelijk zijn te concluderen dat de heer Swaak zich tot de VVD of Stadspartij heeft bekeerd, maar het is (nog) ernstiger.’ Tegen het Forum zijn, dat mag van de forumdirecteuren, maar je mag dat tegenzijn niet opdringen aan de mensen in de stad. Nu vind ik het misschien minder erg dat de Forumdirecteuren zich kennelijk niet binnen de VVD zullen ophouden, maar het is (nog) ernstiger. Zij miskennen hiermee het basisprincipe van democratie, en daarmee de mening van heel veel van mensen in de stad.


Als politieke partij vertegenwoordigt de VVD namelijk de mensen in de stad. Het begint er steeds meer op te lijken dat er een groeiende groep mensen is die zich tegen het Forum keert. De Forumdirecteuren miskennen de mening van deze groep. Kritiek op de VVD is kritiek op deze groep mensen die het niet eens is met het Forum. Swaak staat als inwoner van deze stad volledig in zijn recht om zijn mening te geven over het Forum. De forumdirecteuren beschuldigen Swaak van onwaarheden. De Forumdirecteuren maken echter zelf gebruik van aannames en onwaarachtigheden als ze het hebben over 1,7 miljoen bezoekers. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke bibliotheek de afgelopen week op radio 1, is het over tien jaar gebeurd met het bezoek aan de bibliotheek vanwege de opkomst van het gedigitaliseerde boek.
De Forumdirecteuren denken dat zij het voor het zeggen hebben in Groningen. Zij vertellen de mensen in Groningen, lees de mensen die met elkaar het Forum moeten betalen, wat ze moeten vinden. Het principe wie betaalt die bepaalt, wordt in deze wie ontvangt die bepaalt. Het zou de heren sieren als zij openlijk verklaren niet te twijfelen aan de integriteit van de heer Swaak. De minachting die zij ten toon spreiden ten opzichte van de heer Swaak is een dieptepunt in de hele discussie over de toekomst van het Forum.

De heer Swaak heeft zelf geen belangen in het Forum maar spreekt zijn verontrusting uit over vele miljoenen die naar dit project zullen gaan. Deze zelfde miljoenen kunnen nu niet aan andere dingen op het gebied van kunst en cultuur worden uitgegeven. De Forumdirecteuren zijn zelf wel belanghebbenden in het Forumproject: al die miljoenen komen hun instituten ten goede. De VVD verwacht dus van de 5 Forumheren dat zij openlijk verklaren niet te twijfelen aan de integriteit van de heer Swaak.’


Betty de Boer

Fractievoorzitter VVD

www.dsg.nl