nieuws

25 sep 2009, 21:09

Vrees voor extra donkere kerst in Groningen

Het is nog maar nauwelijks herfst, maar bij de VVD is men nu al zeer bezorgd om dreigende donkere Kerst in Groningen. Dat komt omdat de winkeliers inde binnenstad geen geld hebben, of geen geld over hebben, om gezamenlijk de feestverlichting te betalen. Dat zou betekenen dat het ander s zo gezellig verlichte Groningen nu een sombere, donkere uitstraling gaat krijgen. En dat is niet handig voor de binnenstad als koopcentrum, zo meent VVD fractievoorzitter Betty de Boer, samen met VVD-raadslid Jan Evenhuis. Inde Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl) laten ze weten de kwestie middels vragen aan de orde te hebben gesteld bij het college van B en W. De Bier en Evenhuis schrijven:
Het is nog maar nauwelijks herfst, maar bij de VVD is men nu al zeer bezorgd om dreigende donkere Kerst in Groningen. Dat komt omdat de winkeliers inde binnenstad geen geld hebben, of geen geld over hebben, om gezamenlijk de feestverlichting te betalen. Dat zou betekenen dat het ander s zo gezellig verlichte Groningen nu een sombere, donkere uitstraling gaat krijgen. En dat is niet handig voor de binnenstad als koopcentrum, zo meent VVD fractievoorzitter Betty de Boer, samen met VVD-raadslid Jan Evenhuis. Inde Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl) laten ze weten de kwestie middels vragen aan de orde te hebben gesteld bij het college van B en W. De Bier en Evenhuis schrijven:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Vanuit het GCC komen geluiden dat dit jaar delen van de stad verstoken zullen blijven van kerstverlichting. Ieder jaar is de binnenstad van Groningen prachtig verlicht met kerstverlichting. Hierdoor hangt er een zeer gezellige sfeer in de binnenstad die het aantrekkelijk maakt om de stad in te gaan.

De laatste jaren is hier de ijsbaan Wintercity bij gekomen die gedurende maar liefst 30 dagen ook zorgt voor extra sfeer en gezelligheid, mede door de verlichting. Dit jaar kan dit evenement helaas niet door gaan omdat het evenement ruimte moet maken voor het Glazen Huis. Dit evenement duurt echter maar een week, itt tot Wintercity dat 30 dagen duurt. Hierdoor mist de stad gedurende vijf weken een levendig en sfeervol evenement.
De VVD fractie zou het betreuren als hierboven op ook nog delen van de binnenstad in het donker gehuld zijn gedurende de donkere dagen voor kerst. Zeker in deze tijden moet de binnenstad gezelligheid en warmte te bieden hebben, en verlichting rondom de kerstdagen draagt hier in belangrijke mate aan bij.


Namens de VVD fractie stel ik met Jan Evenhuis het college de volgende vragen.


1. Is het college met de VVD fractie van mening dat kerstverlichting rondom de kerstdagen in belangrijke mate bijdraagt aan een gezellige sfeer in de binnenstad die het aantrekkelijk maakt om in de binnenstad te verblijven,? Zo nee, waarom niet?
2. Is het college welwillend om met het GCC in gesprek te gaan en te onderzoeken welke problemen er dit jaar zijn rondom het ophangen van kerstverlichting, o.a. het in kaart brengen van de kosten? Zo nee, waarom niet?
3. Is het college bereid om bij te dragen in de kosten van de feestverlichting voor deze winter om het toch mogelijk te maken om in de hele binnenstad, net als andere jaren, kerstverlichting op te hangen, om zo de ondernemers in de huidige tijd een steuntje in de rug te geven? Zo nee, waarom niet?’’


Betty de Boer
Jan Evenhuis


www.dsg.nl